Ευρωβαρόμετρο: Τι απάντησαν οι Ευρωπαΐοι για τη σημασία της βιοποικιλότητας

Ευρωβαρόμετρο: Τι απάντησαν οι Ευρωπαΐοι για τη σημασία της βιοποικιλότητας

Από το τελευταίο Ευρωβαρόμετρο για τη βιοποικιλότητα το 2015, η κατανόηση από τους πολίτες της σημασίας της βιοποικιλότητας για τους ανθρώπους έχει αυξηθεί.

Η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών, επίσης,  θεωρεί ότι έχουμε ευθύνη να προστατεύσουμε τη φύση (96%), και ότι η προστασία της φύσης είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής (95%).

Τα παραπάνω αποκαλύπτει μία νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για τη βιοποικιλότητα.

Αυξήθηκαν, επίσης, σημαντικά εκείνοι που συμφωνούν απόλυτα ότι η βιοποικιλότητα είναι απαραίτητη για την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων και φαρμάκων (91%), και αυτοί που θεωρούν ότι η βιοποικιλότητα και η υγιής φύση είναι σημαντικές για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη (92%).

Οι μεγαλύτερες απειλές για τη βιοποικιλότητα είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση του εδάφους και των υδάτων, οι ανθρωπογενείς καταστροφές και η κλιματική αλλαγή.

Η εντατική γεωργία, η εντατική δασοκομία και η υπεραλίευση –μακράν οι σημαντικότερες αιτίες απώλειας της βιοποικιλότητας– αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως σημαντικές απειλές για τη βιοποικιλότητα.

Τέλος, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι είναι απρόθυμοι να αποδεχτούν τη ζημία ή την καταστροφή σε προστατευόμενες περιοχές με αντάλλαγμα την οικονομική ανάπτυξη.

Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας εδώ.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ κατά το διάστημα μεταξύ 4 και 20 Δεκεμβρίου του 2018. Περίπου 27 643 ερωτηθέντες από διαφορετικές κοινωνικές και δημογραφικές ομάδες ερωτήθηκαν αυτοπροσώπως στο σπίτι τους και στη μητρική τους γλώσσα.