Εξαγωγές στην Κίνα: Πώς να προστατέψω το προϊόν μου και τα πνευματικά μου δικαιώματα

Εξαγωγές στην Κίνα: Πώς να προστατέψω το προϊόν μου και τα πνευματικά μου δικαιώματα

ΒΙΝΤΕΟ

Το θέμα της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων στην Κίνα αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα θέματα για τις επιχειρήσεις του εξωτερικού που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν με τον οποιοδήποτε τρόπο στη χώρα.

Από πλευράς Ε.Ε. δίνεται έμφαση στη στρατηγική προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων καθώς το εν λόγω θέμα αξιολογείται ως ένα από τα δέκα βασικά εμπόδια για την κινεζική αγορά.

Βασικό εργαλείο για την υποβοήθηση των ευρωπαϊκών ΜΜΕ οι οποίες δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους για τη νομική τους κατοχύρωση επί των θεμάτων αυτών αποτελεί το Γραφείο China IPR SME Helpdesk. Το εν λόγω Γραφείο χρηματοδοτείται από την Γεν. Δ/νση για τις Επιχειρήσεις και τη Βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι υπηρεσίες παρέχονται εντελώς δωρεάν στις ευρωπαϊκές ΜΜΕ τόσο πριν τη δραστηριοποίησή τους όσο και στην περίπτωση που θα χρειαστούν συνδρομή επί παραβίασης αυτών.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:

  • παροχή εμπιστευτικής πληροφόρησης,
  • εκπαίδευση επί θεμάτων όπως γενικά η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων,
  • πρακτικά θέματα όπως επιλογή συνεργατών,
  • παροχή υλικού ανάλογα το θέμα ή τον τομέα,
  • διαδικτυακές υπηρεσίες όπως webminars κα.

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε και πως θα σας βοηθήσει η παραπάνω υπηρεσία, αν διαπιστώσετε ότι σας αντιγράφουν το προϊόν σας:

Διαφορές και ομοιότητες των κανονισμών για τα πνευματικά δικαιώματα με τις οποίες πιθανώς θα βρεθεί αντιμέτωπη μια ευρωπαϊκή ΜΜΕ στην Κίνα, την Ταϊβάν, το Χογκ Κογκ και το Μακάο θα βρείτε εδώ.

Πληροφορίες θα βρείτε και στους παρακάτω ιστότοπους:

IP Key

The EU SME Centre

Ευρωπαϊκό Επιμελητήριο

Το γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής Πρεσβείας στο Πεκίνο θα σας δώσει οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε.