Η εικόνα των εξαγωγών ελληνικού οίνου στην Ε.Ε. και στις τρίτες χώρες

Τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία εισαγωγών εξαγωγών οίνου της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε και φέτος η ΚΕΟΣΟΕ, αποτυπώνουν ίσως με κάθε τρόπο την ανάγκη αλλαγής πορείας στη μεθοδολογία προσέγγισης των αγορών ως προς την ενδυνάμωση του εθνικού brand σε σχέση με τις πολυάριθμες και άρα κατακερματισμένες εταιρικές προσπάθειες των αξιόλογων σε ύψος κατά τ’ άλλα δαπανωμένων ποσών για την προβολή προώθηση των ελληνικών κρασιών κυρίως σε αγορές Τρίτων Χωρών.

Εξαγωγές

Σε γενικό επίπεδο οι εξαγωγές οίνου το 2013 καταγράφουν μια αξιοσημείωτη πτώση στους όγκους της τάξης του -36,31% (από 297.611 hl/2012 σε 189.511 hl/2013) σε επίπεδο εσωτερικής αγοράς και αντίστοιχη πτώση σε αξία κατά -16,23% (από 47.889.419 €/2012 σε 40.117.296 €/2013), ενώ αντίθετα παρατηρείται αύξηση εξαγωγών σε όγκο (+16%) και αξία (+6,8%) με κατεύθυνση αποστολών τις Τρίτες Χώρες.

Παρόλ’ αυτά στις στοχευμένες για το ελληνικό κρασί αγορές στις οποίες απευθύνονται κυρίως ο προϋπολογισμός δαπανών των προγραμμάτων προβολής προώθησης (ΗΠΑ, Καναδάς) υπάρχει αξιοσημείωτη μείωση το 2013, με την κύρια πτώση να καταγράφεται στον Καναδά (-19,17%/2012 σε όγκο, -22,12%/2012 σε αξία και σε μοναδιαία αξία €/lt  -3,65%/2012). Σε μικρότερο βαθμό καταγράφεται πτώση εξαγωγών και στις ΗΠΑ (-18,53%/2012 σε όγκο, -8,66%/2012 σε αξία και -12,12%/2012 σε μοναδιαία αξία €/lt).

Αντίθετα στην Κίνα παρουσιάζεται αύξηση εξαγωγών σε αξία (+4,33%/2012), πτώση όμως σε όγκο (-19,5%/2012) και αύξηση της μοναδιαίας αξίας ανα lt οίνου+29,62%/2012 (από 3,67 €/lt σε 4,76 €/lt).

Κατολίσθηση από τις αγορές της ΕΕ, παρουσίαζαν οι εξαγωγές στην γείτονα Ιταλία που αφορούν κυρίως εξαγωγές χύμα οίνων, δεδομένης και της μειωμένης παραγωγής δυο συνεχόμενων ετών (2011, 2012).

Λιγότερο οδυνηρή εικόνα παρουσιάζουν οι εξαγωγές στη Γαλλία όπου πτώση καταγράφεται και εκεί όσον αφορά την αξία (-41,95%/2012) και τον όγκο (-47,19%/2012), ενώ και στη χώρα αυτή παρατηρείται αύξηση της μοναδιαίας τιμής ανά λίτρο (+9,92%).

Κάπως καλύτερη αλλά σε πτωτική πορεία επίσης, διαμορφώνεται η εικόνα και στην παραδοσιακή εξαγωγική αγορά που απορροφά το 50% των ελληνικών εξαγωγών την Γερμανία.

Σε πτώση σχεδόν όλα τα εξαγωγικά μεγέθη, βρίσκονται, η αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Ρωσίας, της Δανίας, της Ιαπωνίας ποσοστά πτωτικά που κυμαίνονται από 15-30%. Αντίθετα αύξηση των εξαγωγών παρατηρείται στη Σουηδία (με ταυτόχρονη μείωση των μοναδιαίων τιμών) ομοίως και στην Πολωνία, με πρωταθλήτρια χώρα την Αυστραλία (+33,72% σε αξία και +31,03% σε τιμές μονάδος).

Την αλγεινή αυτή εικόνα των εξαγωγών ισορροπεί μόνο η γενική άνοδος των μέσων τιμών πώλησης ανά λίτρο στις αγορές της ΕΕ κατά 31,68% (από 1,61 €/lt/2012 σε 2,12 €/lt/2013), σε αντίθεση με τις εξαγωγές σε Τρίτες Χώρες που καταγράφεται πτώση κατά -8,40% (από 3,93 €/lt σε 3,6 €/lt).

Στα συμπεράσματα λοιπόν καταχωρείται ότι έχουμε κατά περίπτωση ραγδαία υποχώρηση των αξιών και όγκων εξαγωγής στην ΕΕ και μερικότερη υποχώρηση στους κύριους εξαγωγικούς προορισμούς των Τρίτων Χωρών στους οποίους σημειωτέον δαπανώνται κάθε έτος περί τα οκτώ εκατ. Ευρώ σε δράσεις προβολής προώθησης του ελληνικού κρασιού.