Εισαγωγές σαλιγκαριών από τη χώρα μας στον Καναδά άρχισαν πολύ πρόσφατα, και συγκεκριμένα από το τέλος του 2012...

Σε ανοδική τάση οι εξαγωγές ελληνικών σαλιγκαριών στον Καναδά

Εισαγωγές σαλιγκαριών από τη χώρα μας στον Καναδά άρχισαν πολύ πρόσφατα, και συγκεκριμένα από το τέλος του 2012, εμφανίζουν όμως ανοδική τους τάση, καθώς και πολύ καλές προοπτικές, με δεδομένο το μέγεθος της αγοράς, τις καλές τιμές και τα μερίδια άλλων εξαγωγικών χωρών. Πλην της διάθεσης σε συσκευασία λιανικής (κονσέρβα, αλλά και κατεψυγμένα, έτοιμα με βούτυρο), σημαντικότερες είναι οι πωλήσεις στον κλάδο της εστίασης.

Ακολουθούν στατιστικά στοιχεία εισαγωγών από την Στατιστική Υπηρεσία του Καναδά:

Α. Εισαγωγές σαλιγκαριών από Ελλάδα στον Καναδά (2009-2012), αξίες σε δολλάρια Καναδά

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας – Περιγραφή

2010

2011

2012

8μηνο 2013

0307609020 – Snails, other than sea snails, dried, salted or in brine

0

0

0

9.552

1605580010 – Snails of the genus Helix, in cans or glass jars

0

0

4.134

29.165

Β. Εισαγωγές σαλιγκαριών από όλο τον κόσμο στον Καναδά (8μηνο 2013)

Κωδικός Συνδυασμένης Ονοματολογίας – Περιγραφή Jan-Aug 2012 Jan-Aug 2013
HS 160558 – Molluscs: Snails, Other Than Sea Snails
Indonesia 794,446 1,805,376
France 129,679 424,061
Macedonia 120,314
Korea, South 72,125 111,871
Greece 29,165
Vietnam 839
United States 1,725 281
Morocco
China
Côte-d’Ivoire
Sub-Total 997,975 2,491,907
HS 030760 – Snails (Other Than Sea Snails)
Indonesia 77,812 39,201
China 947 30,441
United States 12,624 20,694
France 40,469 19,787
Vietnam 13,494 18,651
Greece 9,552
Côte-d’Ivoire 1,373 6,354
Morocco 5,763
Korea, South 1,356 1,662
Sub-Total 148,075 152,105
Sub-total 1,146,050 2,644,012
Others 25,619 14,775
Total All Countries 1,171,669 2,658,787

Γ. Τιμές ελληνικών σαλιγκαριών

 Σαλιγκάρια με βούτυρο και σκόρδο κατεψυγμένα Dely’s (ESCARCOM), 12 τεμάχια προς 4,29 δολλάρια Καναδά + φόρος 13%.

Γραφείο Ο.Ε.Υ. Οττάβας

Διαβάστε επίσης:

Μαθήματα Σαλιγκαροτροφίας στην Ελληνική Γεωργία

Σαλιγκαροτροφία: Μία επικερδής επιχειρηματική δραστηριότητα