Εξαγωγή σταφίδας στη Βραζιλία – Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Εξαγωγή σταφίδας στη Βραζιλία – Μεγάλα περιθώρια βελτίωσης

Οι σταφίδες είναι είδος ιδιαίτερα διαδεδομένο στη Βραζιλία, η οποία και εισάγει σημαντικές ποσότητες, αν και σημειώθηκε μικρή κάμψη 6,8% τον τελευταίο χρόνο. Η Αργεντινή κατέχει ηγετική θέση με 64% της αγοράς, αλλά πάντως έχοντας χάσει σημαντικό μερίδιο έναντι των ανερχόμενων Χιλή, Νότια Αφρική και Τουρκία. Τα προϊόντα της Αργεντινής έχουν πλεονέκτημα, καθώς απολαμβάνουν μηδενικού εισαγωγικού δασμού, λόγω συμμετοχής στην ένωση Mercosul, ενώ Τουρκία και Ιράν προσέφεραν το 2014 τις χαμηλότερες τιμές.

Σε πολύ χαμηλό επίπεδο οι ελληνικές εξαγωγές, αλλά πάντως σημαντικές υπό την έννοια ότι πραγματοποιήθηκαν μετά από χρόνια απουσίας από την αγορά. Υπάρχει πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης.

Τρόποι εξαγωγής προϊόντων στην Βραζιλία

  • Άμεσα, με την απευθείας επικοινωνία και διαπραγμάτευση με τον υποψήφιο εισαγωγέα, γεγονός που προϋποθέτει επένδυση στην προσπάθεια προσέγγισης της εγχώριας αγοράς, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε συμφερότερη για όλες τις πλευρές συμφωνία, καθώς παρακάμπτονται πιθανοί ενδιάμεσοι.
  • Έμμεσα, με τη μεσολάβηση επιχειρήσεων μεσιτείας / τοπικής αντιπροσώπευσης, ή εταιριών trading. Οι τελευταίες ασχολούνται κατά βάση με μεγάλους όγκους και αξίες προϊόντων, ενώ η δραστηριοποίηση μέσω τοπικού αντιπροσώπου ή μεσολαβητή είναι η πλέον συνηθισμένη για μικρές τουλάχιστον εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς, έναντι αμοιβής, εξασφαλίζει πρόσβαση στην αγορά με τη λιγότερη δυνατή προσπάθεια και εμπλοκή από πλευράς εξαγωγέα. Ωστόσο, απαιτείται προσεκτική επιλογή συνεργάτη και διαπραγμάτευση των όρων της συνεργασίας, οι οποίοι θα πρέπει να είναι νομικά δεσμευτικοί.

Η ανάπτυξη άμεσων σχέσεων με βραζιλιανές εταιρίες θεωρείται η αποτελεσματικότερη μέθοδος προσέγγισης νέων συνεργατών. Αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί, για παράδειγμα, μέσω της συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ή σε οργανωμένες επιχειρηματικές συναντήσεις.

Η αγγλική γλώσσα δεν είναι διαδεδομένη στη χώρα. Οι εξαγωγείς να αξιολογούν θέματα όπως η ανάπτυξη της ιστοσελίδας τους και η δημιουργία προωθητικού υλικού και στην πορτογαλική, ενώ είναι βέβαιο ότι, σε περίπτωση συμμετοχής σε κάποια εμπορική έκθεση ή επίσκεψης στη χώρα, θα χρειαστεί να εξασφαλίζουν προσωπικό που να μιλάει τη γλώσσα.

Οι ενδιαφερόμενες εταιρίες μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Αγίου Παύλου για διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με πιθανούς εισαγωγείς.

Χωρίς την υποχρέωση Ανάλυσης Φυτοϋγειονομικής Επικινδυνότητας

Παρόλο που η εισαγωγή στη Βραζιλία νωπών και αποξηραμένων φρούτων υπόκειται σε φυτοϋγειονομικούς περιορισμούς και προϋποθέτει προηγούμενη διαδικασία Ανάλυσης Φυτοϋγειονομικής Επικινδυνότητας (ΑΦΕ), προβλέπεται δυνατότητα παράκαμψής της για την περίπτωση που καταγράφηκαν εισαγωγές στη Βραζιλία από κάποια χώρα το χρονικό διάστημα 1997-2005 και τα προϊόντα της δεν τέθηκαν σε καραντίνα για μεταφορά παρασίτων.

Για την Ελλάδα, αυτή είναι η περίπτωση της σταφίδας, αποκλειστικά και μόνον της ποικιλίας με την επιστημονική ονομασία Vitis vinifera, καθώς λόγω ελληνικών εξαγωγών το επίμαχο διάστημα, έχει εξαιρεθεί από την υποχρέωση ΑΦΕ.

Για να πραγματοποιηθεί η εξαγωγή, τα προϊόντα θα πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικό φυτοϋγείας, που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες του Ελληνικού Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και το οποίο θα πρέπει στη συνέχεια να επικυρωθεί από τη βραζιλιανή Πρεσβεία στην Αθήνα. Σκόπιμο είναι, στο πιστοποιητικό να αναφέρεται η επιστημονική ονομασία του προϊόντος (Vitis vinifera), ώστε να τεκμηριώνεται η εξαίρεσή του από την υποχρέωση ΑΦΕ.