Εξαγωγές βασικών ελληνικών προϊόντων ανά χώρα σε εκατ. ευρώ κατά το 2015 – Ελαιόλαδο, ψάρια, τυριά

Εξαγωγές βασικών ελληνικών προϊόντων ανά χώρα σε εκατ. ευρώ κατά το 2015 – Ελαιόλαδο, ψάρια, τυριά

Παρακάτω εμφανίζονται οι εξαγωγές ανά χώρα σε εκατ. € για 3 από τα κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα της Ελλάδας:

Εξαγωγές ελαιολάδου

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

 • Ιταλία (445,2 εκ.Ευρώ),
 • Γερμανία (35,2 εκ.Ευρώ),
 • ΗΠΑ (30,9 εκ.Ευρώ),
 • Ισπανία (17,8 εκ.Ευρώ),
 • Καναδά (13,2 εκ.Ευρώ),
 • Κύπρο (8,4 εκ.Ευρώ),
 • Ην.Βασίλειο (6,2 εκ.Ευρώ),
 • Ελβετία (4,8 εκ.Ευρώ),
 • Αυστραλία (4,7 εκ.Ευρώ),
 • Κίνα (4,5 εκ.Ευρώ),
 • Ιαπωνία (3,9 εκ.Ευρώ),
 • Σουηδία (3,7 εκ.Ευρώ),
 • Ρωσία (3,4 εκ.Ευρώ),
 • Βέλγιο (2,5 εκ.Ευρώ),
 • Βραζιλία (1,5 εκ.Ευρώ),
 • Φινλανδία (1,5 εκ.Ευρώ) και
 • Ν.Αφρική (0,9 εκ.Ευρώ).

Εξαγωγές ψαριών

ρεγγα-ψαρια-θαλασσα

 • Ιταλία (218,6 εκ.Ευρώ),
 • Ισπανία (54,5 εκ.Ευρώ),
 • Γαλλία (48,6 εκ.Ευρώ),
 • Γερμανία (17,5 εκ.Ευρώ),
 • ΗΠΑ (17,3 εκ.Ευρώ),
 • Ην.Βασίλειο (14,9 εκ.Ευρώ),
 • Ολλανδία (12,9 εκ.Ευρώ),
 • Βουλγαρία (7,4 εκ.Ευρώ),
 • Καναδά (4,9 εκ.Ευρώ),
 • Ελβετία (4,3 εκ.Ευρώ),
 • Ισραήλ (3,2 εκ.Ευρώ),
 • Αλβανία (2,4 εκ.Ευρώ) και
 • Ιαπωνία (0,8 εκ.Ευρώ),

Εξαγωγές τυριών και πηγμένου γάλακτος για τυρί

φετα

 • Γερμανία (121,8 εκ.Ευρώ),
 • Ην.Βασίλειο (55,3 εκ.Ευρώ),
 • Ιταλία (36,4 εκ.Ευρώ),
 • Σουηδία (26 εκ.Ευρώ),
 • ΗΠΑ (22,8 εκ.Ευρώ),
 • Κύπρο (18,9 εκ.Ευρώ),
 • Αυστραλία (14,7 εκ.Ευρώ),
 • Γαλλία (12 εκ.Ευρώ),
 • Ολλανδία (8,9 εκ.Ευρώ),
 • Ελβετία (6,5 εκ.Ευρώ),
 • Βέλγιο (6,5 εκ.Ευρώ),
 • Βουλγαρία (5,1 εκ.Ευρώ),
 • Καναδά (3,9 εκ.Ευρώ),
 • Φινλανδία (2 εκ.Ευρώ),
 • Πολωνία (1,6 εκ.Ευρώ),
 • Μάλτα (1 εκ.Ευρώ) και
 • Νορβηγία (0,4 εκ.Ευρώ).