Έχεις δικαιώματα βασικής ενίσχυσης;  Δες τα οριστικά αποτελέσματα

Έχεις δικαιώματα βασικής ενίσχυσης; Δες τα οριστικά αποτελέσματα

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε σήμερα τα οριστικά δικαιώματα βασικής ενίσχυσης (ΔΒΕ).

Ο κάθε δικαιούχος παραγωγός μπορεί να μπει στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ και να δει τον αριθμό, την μοναδιαία καθώς και τη συνολική αξία των δικαιωμάτων του.

Ο αριθμός των χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ισούται με τον αριθμό των επιλέξιμων εκταρίων, τα οποία δηλώνει ο γεωργός στην ΕΑΕ 2015, τα οποία έχει στα διάθεσή του ως 31/05/2015 και τα οποία δεν ήταν εκτάρια αρόσιμης γης σε μόνιμα θερμοκήπια το έτος 2013.

Οι εκτάσεις του 2015 κατατάσσονται σε τρεις περιφέρειες:

  • ΠΕ1 (Περιφέρεια βοσκότοπων),
  • ΠΕ2 (Περιφέρεια αρόσιμων καλλιεργειών) και
  • ΠΕ3 (Περιφέρεια δενδρώνων και αμπελώνων από τις μόνιμες καλλιέργειες)

με βάση την φωτοερμηνευτική αποτύπωση των εκτάσεων το έτος αναφοράς 2013.

Χωρίς την πράσινη ενίσχυση

Η “πράσινη ενίσχυση” αποτελεί διαφορετικό καθεστώς από το καθεστώς της βασικής ενίσχυσης και χορηγείται ως ποσοστό της συνολικής αξίας των ΔΒΕ, που ενεργοποιούν οι γεωργοί ανά περιφέρεια κάθε έτος. Στον υπολογισμό της μοναδιαίας αξίας των χορηγούμενων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης ΔΕΝ περιλαμβάνεται το ποσό, το οποίο θα λάβουν ως “πράσινη ενίσχυση”.

Για το 2015, το ποσοστό που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της καταβολής της “πράσινης ενίσχυσης” οριστικοποιείται μετά την έκδοση των οριστικών δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης.

Για να δείτε τα οριστικά σας δικαιώματα πατήστε εδώ.