Έξι μύθοι για το ελαιόλαδο και η αλήθεια

Έξι μύθοι για το ελαιόλαδο και η αλήθεια

Σε πανελλαδική μελέτη που διενήργησε ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο της Εμβληματικής Δράσης «Οι Δρόμοι της ελιάς», σχετικά με τις γνώσεις, τη στάση και τη συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών ως προς την επιλογή, την ασφάλεια και τη νοθεία του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς αναδείχθηκαν αρκετές λανθασμένες αντιλήψεις για το ελαιόλαδο.

Σε μια προσπάθεια αποσαφήνισης της αλήθειας γύρω από διάφορους μύθους που το περιβάλλουν και με στόχο τη διαρκή ενημέρωση και εκπαίδευση των καταναλωτών, ο Ε.Φ.Ε.Τ. δίνει απαντήσεις για έξι μύθους που αφορούν το ελαιόλαδου εδώ.