Εξισωτική αποζημίωση: Οι εγκεκριμένοι παραγωγοί – Υποβολή ενστάσεων έως 10 Δεκεμβρίου

Εξισωτική αποζημίωση: Οι εγκεκριμένοι παραγωγοί – Υποβολή ενστάσεων έως 10 Δεκεμβρίου

Αναρτήθηκαν οι πίνακες με τους εγκεκριμένους παραγωγούς για τις ενισχύσεις εξισωτικής αποζημίωσης για το έτος 2018.

Οι παραγωγοί μπορούν να δουν τα αποτελέσματα των ελέγχων μέσω της Καρτέλας Αγρότη εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων μέχρι τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 απευθείας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σημειώνεται ότι:

  • Οι παραγωγοί που ανήκουν στην κατηγορία της έμμεσης σύνταξης έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης.
  • Οι παραγωγοί οι οποίοι δεν είχαν εκκαθαριστεί οι φορολογικές τους δηλώσεις θεωρήθηκαν “μη συνταξιούχοι” για τις ανάγκες της πρώτης κατάταξης. Οι παραπάνω παραγωγοί θα δεσμευτούν από την επικείμενη πληρωμή προς έλεγχο της ιδιότητας τους ως “συνταξιούχοι” και θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης.
  • οι παραγωγοί που απορρίπονται ως κάτοικοι εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα υποβολής ένστασης, προκειμένου να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στην εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο