Εξισωτική αποζημίωση: Στους λογαριασμούς των δικαιούχων 223,7 εκ. ευρώ

Εξισωτική αποζημίωση: Στους λογαριασμούς των δικαιούχων 223,7 εκ. ευρώ

Στους λογαριασμούς των δικαιούχων του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του ΠΑΑ 2014-2020, πιστώθηκαν σήμερα συνολικά 223,7 εκ. ευρώ. Οι ενισχύσεις αφορούν τα δυο υπομέτρα του Μέτρου 13 και στάθληκαν σε 328.021 δικαιούχους.

Ειδικότερα:

  • για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 143,9 εκ. ευρώ σε 206.812 δικαιούχους ενώ
  • για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 79,8 εκ. ευρώ σε 166.921 δικαιούχους.

Το ποσό που καταβάλλεται αφορά στο 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Για την ενημέρωσή τους σχετικά με τις πληρωμές, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στους φορείς υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης,
  • στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΟΠΕΚΕΠΕ (2108802000) και
  • στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης του ΥΠΑΑΤ (1540)

Τέλος, ο ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει ο,τι παρέχει τη δυνατότητα προσωποποιημένης πληροφόρησης των δικαιούχων εδώ -με χρήση των κωδικών πρόσβασης στο Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Οικονομικών (taxisnet).