Φέτα: Τι πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία

Φέτα: Τι πρέπει να αναγράφεται στη συσκευασία

Η φέτα είναι ένα προϊόν στο οποίο για κερδοσκοπικούς σκοπούς παρατηρούνται φαινόμενα νοθείας και παραπλάνησης των καταναλωτών.

Η φέτα παράγεται παραδοσιακά στην Ελλάδα από γάλα πρόβειο ή μίγμα αυτού με γίδινο, που προέρχεται αποκλειστικά από τις περιοχές Μακεδονίας, Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου και του Νομού Λέσβου.

Δεν θα πρέπει ο καταναλωτής να συγχέει τα προϊόντα που πωλούνται με την ονομασία “Λευκό τυρί” με την φέτα διότι παράγονται από άλλα είδη γάλακτος (π.χ. αγελαδινό) ή Τυρί από αιγοπρόβειο γάλα (ποσοστό γίδινου μεγαλύτερο από 30%).

Επίσης, απαγορεύεται η προσθήκη συντηρητικών και αντιβιοτικών ουσιών στο τυρί και την άλμη ενώ η περιεκτικότητα του γάλακτος σε λίπος πρέπει να είναι τουλάχιστον 6% κατά βάρος.

Ο ΕΦΕΤ με σκοπό να προστατεύσει τον εθνικό διατροφικό μας θησαυρό υπενθυμίζει στους καταναλωτές ποιες ενδείξεις πρέπει υποχρεωτικά να φέρει κάθε συσκευασία φέτας:

 • “ΦΕΤΑ” (“FETA”).
 • Προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ).
 • Τυρί.
 • Επωνυμία και έδρα του παραγωγού – συσκευαστή.
 • Βάρος του περιεχομένου σε κιλά ή γραμμάρια (καθαρό βάρος και στραγγισμένο βάρος εφόσον περιέχεται σε άλμη).
 • ΦΕ – Αύξων αριθμός μέσου συσκευασίας – Ημερομηνία παραγωγής.
 • Ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας.
 • Μέγιστη υγρασία (ως 56%).
 • Ελάχιστη λιποπεριεκτικότητα επί ξηρού (από 43%).
 • Τις ενδεδειγμένες συνθήκες συντήρησης υπό ψύξη (συνήθως 2°- 4° C).
 • Πίνακα διατροφικής δήλωσης

Επιπλέον των παραπάνω ενδείξεων, σε κάθε συσκευασία με τυρί “ΦΕΤΑ” είναι υποχρεωτική η σήμανση Πιστοποίησης του οργανισμού ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ.