Φρούτα και λαχανικά στα σχολεία της χώρας

Φρούτα και λαχανικά στα σχολεία της χώρας

Σε όλα τα δημόσια αλλά και ιδιωτικά σχολεία της χώρας θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2016-2017 το ευρωπαϊκό πρόγραμμα προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.

Στόχος του προγράμματος είναι η διαρκής αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής .

Το ύψος της χρηματοδότησης του Προγράμματος για την περίοδο υλοποίησης 2016- 2017 ανέρχεται σε 4.493.600,00 € από το οποίο ποσό ύψους 3.143.600,00 € αποτελεί ενωσιακή δαπάνη και ποσό ύψους 1.350.000,00 € βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα προϊόντα που πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία βάσει της εποχικότητας και της διαθεσιμότητάς τους, είναι τα εξής:

  • Μήλα
  • Πορτοκάλια
  • Αγγουράκια
  • Κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία
  • Κορινθιακή σταφίδα

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με ευθύνη των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Υγείας και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Φορέας ή φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (παροχή προϊόντων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την εφοδιαστική και τη διανομή, τον εξοπλισμό, την προβολή, την αξιολόγηση και τα συνοδευτικά μέτρα) είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.