Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας...

Ολοκληρωμένη φυτοπροστασία στη βαμβακοκαλλιέργεια

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Φθιώτιδας και το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Μαγνησίας, στο πλαίσιο του Προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, ενημερώνουν τους βαμβακοκαλλιεργητές της Π.Ε. Φθιώτιδας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας στο πρώτο στάδιο ανάπτυξης των βαμβακοφύτων και μέχρι την εμφάνιση των πρώτων χτενιών.

Διαπιστώσεις

– Την εποχή αυτή τα βαμβακόφυτα στις πρώιμες καλλιέργειες βρίσκονται στο στάδιο των 6-8 μόνιμων φύλλων και των πρώτων χτενιών, ενώ στις όψιμες στο στάδιο των 2-3 μόνιμων φύλλων.

– Παρατηρήθηκαν μικροί πληθυσμοί εντόμων που προσβάλουν τα νεαρά φυτάρια βαμβακιού όπως αφίδες, θρίπες, τετράνυχος, λύγκος, που προκαλούν συστροφές φύλλων, κατσάρωμα, φυλλόπτωση, σχισίματα, κλπ.

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

– Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να κάνουν ορθολογική χρήση των αζωτούχων λιπασμάτων και του νερού, προκειμένου τα φυτά να μην είναι ελκυστικά (υπερβολική βλάστηση) για την ανάπτυξη επιβλαβών οργανισμών, κυρίως του πράσινου σκουληκιού και για να επιτευχθεί η επιθυμητή πρωιμότητα των βαμβακοκαλλιεργειών.

– Να αποφεύγεται η χημική επέμβαση, διότι αυτή την περίοδο αρχίζουν να εγκαθίστανται και αναπτύσσονται τα ωφέλιμα έντομα που παρασιτούν τους επιβλαβείς οργανισμούς (κυρίως πράσινο και ρόδινο σκουλήκι) του βαμβακιού.

– Οι βαμβακοπαραγωγοί να παρακολουθούν 1-2 φορές την εβδομάδα κάθε βαμβακοχώραφο, προκειμένου να διαπιστώνουν τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων, ώστε να επεμβαίνουν όταν φτάσουν οι πληθυσμοί στα όρια επέμβασης όπως παρακάτω:

  • Αφίδες (Μελίγκρες): Επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για (7) ή περισσότερες ημέρες. Κατώτερο όριο επέμβασης είναι η ύπαρξη είκοσι πέντε (25) ατόμων κ.μ.ο. ανά φύλλο σε δείγμα 100 φύλλων.
  • Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται επέμβαση. Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι (1) άτομο ανά φυτό χωρίς μόνιμα φύλλα ή 1-2 άτομα ανά φυτό με μόνιμα φύλλα, σε δείγμα 20-40 φυτών.
  • Τετράνυχος: Επεμβαίνουμε μόνο εάν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί.
  • Λύγκος: Μεταναστεύει στο βαμβάκι από άλλα φυτά, από καλλιέργειες κυρίως μηδικής, τεύτλων. τομάτας κ.λ.π. καθώς και από ζιζάνια στις άκρες των χωραφιών και αγρούς σε αγρανάπαυση. Ο πληθυσμός του λύγκου μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα όταν μεταναστεύει στο βαμβάκι από: α)Μηδική που συγκομίζεται. β) Ζιζάνια που ξηραίνονται. γ) Εκτάσεις με αυτοφυή βλάστηση που ξηραίνεται. Κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα πέντε (5) ενήλικα άτομα λύγκου κ.μ.ο. ανά 100 φυτά. Μέτρα αντιμετώπισης: α) Κλιμάκωση της κοπής της μηδικής που γειτονεύει με το βαμβάκι, αφήνοντας άκοπες λωρίδες μηδικής στα σύνορα. β) Από την 3η εβδομάδα του Μαΐου μέχρι αρχές Ιουνίου να γίνεται ψεκασμός με εντομοκτόνο επαφής και στομάχου των ζιζανίων που γειτνιάζουν με την καλλιέργεια του βαμβακιού και πριν τα ζιζάνια ξεραθούν. Ακολούθως τα ζιζάνια θα πρέπει να κοπούν και καταστραφούν.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα(Φ.Π.)

Αφίδες: Όταν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί και είναι αναγκαία η επέμβαση τότε ξεκινάμε με τα πιο εκλεκτικά εντομοκτόνα κατά των αφίδων και αποφεύγουμε τη χρήση εντομοκτόνων ευρέως φάσματος, μη εκλεκτικά, διότι αυτά όταν χρησιμοποιηθούν κυρίως στις αρχές της καλλιεργητικής περιόδου, εξοντώνουν και τους φυσικούς εχθρούς των αφίδων.

Θρίπες: Γενικά δεν συνιστάται χημική επέμβαση κατά του θρίπα στα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών διότι:

  • Τα φυτά συνέρχονται γρήγορα από τις προσβολές.
  • Οι ζημιές αντισταθμίζονται με τα οφέλη από τη δράση του θρίπα ως αρπακτικού του τετρανύχου (τρώει τα αυγά του τετρανύχου).
  • Η εφαρμογή μη εκλεκτικών εντομοκτόνων μπορεί να προκαλέσει εξάρσεις του τετρανύχου ή του λύγκου (κυρίως σε πρώιμες καλλιέργειες).

Τετράνυχος: Σε νεαρά φυτάρια που έχουν περισσότερα από (4) πραγματικά φύλλα και είναι αναγκαία η επέμβαση, κατά προτεραιότητα χρησιμοποιούνται σκευάσματα με εκλεκτική δράση (εξειδικευμένη δράση μόνο στα ακάρεα, όπως ρυθμιστές ανάπτυξης, καθώς και σκευάσματα με ωοκτόνο δράση). Εγκεκριμένα στη Χώρα μας σκευάσματα με την παραπάνω δράση είναι τα: etoxazole και hexythiazox.

Λύγκος: Σε περίπτωση υπέρβασης του παραπάνω αναφερομένου ορίου επέμβασης, συνιστάται επέμβαση με τα πιο εκλεκτικά εντομοκτόνα και καλό είναι να αποφεύγεται τη χρήση εντομοκτόνων ευρέως φάσματος, όπως αυτά αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση του ΥΠ.Α.Α. και Τροφίμων.

Επισημάνσεις

1) Δεν συνιστώνται επεμβάσεις με Φ.Π στις βαμβακοφυτείες/αγροτεμάχια, χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων, διότι άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί αποβαίνουν σε βάρος της εξέλιξης της καλλιέργειας, της παραγωγικότητας και οικονομικότητας αυτής, του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.

2)  Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά και μόνοι υπεύθυνοι για την τελική απόφαση επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης, των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που θα επιλέξουν και του τρόπου και χρόνου χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και για τους λοιπούς χειρισμούς, που συμβάλουν στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειας.

3) Οι βαμβακοπαραγωγοί να ενημερώνουν για κάθε επικείμενο ψεκασμό τους μελισσοκόμους.

4) Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά αναφέρονται στην Ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠ.Α.Α.& Τροφίμων (http://www.minagric.gr) και από αυτά γίνεται η επιλογή προς χρήση.