Φυτοπροστασία βαμβακοκαλλιέργειας: Πράσινο και ρόδινο σκουλήκι

Φυτοπροστασία βαμβακοκαλλιέργειας: Πράσινο και ρόδινο σκουλήκι

Την εποχή αυτή οι περισσότερες βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο ανθοφορίας και καρπόδεσης του 50% περίπου των ανθέων των βαμβακόφυτων. Γενικά η εξέλιξη της καλλιέργειας βαμβακιού είναι καλή και λίγο οψιμότερη σε σχέση με την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Για την καλύτερη οργάνωση της άμυνας των βαμβακόφυτων στη 2η γενιά του πράσινου σκουληκιού και για την απρόσκοπτη και αποδοτική εξέλιξη των βαμβακοκαλλιεργειών, η αρμόδια υπηρεσία συστήνει, όπου υπάρχει ανάγκη την χρήση ρυθμιστών ανάπτυξης των βαμβακόφυτων με εγκεκριμένα σκευάσματα που περιέχουν τη δραστική ουσία mepiquat chloride.

Συστήνεται επίσης οι παραγωγοί να παρακολουθούν 2 φορές την εβδομάδα την καλλιέργεια τους, προκειμένου να διαπιστώσουν την πυκνότητα των πληθυσμών των εντόμων -εχθρών, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί φθάσουν στα όρια επέμβασης, όπως παρακάτω:

Πράσινο σκουλήκι

Chenille de Helicoverpa armigera sur cotonnier

Στην παρούσα φάση αν διαπιστωθούν 4-5 ζωντανές προνύμφες (σκουλήκια) σε 100 φυτά, τότε μόνο οι παραγωγοί θα πρέπει να επέμβουν με τις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες για χρήση στο βαμβάκι.

Οι παραγωγοί από το παρόν στάδιο της καλλιέργειας και στη συνέχεια απαιτείται να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να επιθεωρούν την καλλιέργειά τους τακτικά προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τυχόν εντομολογικές προσβολές, καθώς στο παρόν βλαστικό στάδιο των βαμβακόφυτων οι όποιες ζημιές από το πράσινο και το ρόδινο σκουλήκι δεν μπορούν να αναπληρωθούν.

Η επιθεώρηση των βαμβακιών συνιστάται να γίνεται πρωινές ή απογευματινές ώρες διασχίζοντας το χωράφι διαγώνια και εξετάζοντας 100 φυτά σε διαφορετικά σημεία της διαγωνίου.

Ρόδινο σκουλήκι

Στην περίπτωση αυτή γίνεται επέμβαση με εγκεκριμένα εντομοκτόνα μόνο στην περίπτωση που σε τυχαίο δείγμα ανθέων, από όλη την έκταση του χωραφιού, διαπιστωθούν προσβεβλημένα άνθη (ροζέτες) σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ή σε τυχαία δειγματοληψία 100 καρυδιών ευρεθεί προσβολή τουλάχιστον 5%.

Πάντως διευκρινίζεται, πως οι συλλήψεις ακμαίων στις φερομονικές παγίδες δεν αποτελούν κριτήριο για την εφαρμογή επέμβασης με φυτοπροστατευτικά σκευάσματα αλλά μέσο πρόγνωσης και βοηθούν στον προσδιορισμό των περιόδων δραστηριότητας των εντόμων.

Ουσιαστικό κριτήριο για την απόφαση λήψης ή όχι μέτρων αντιμετώπισης είναι μόνο τα αποτελέσματα των επιτόπιων δειγματοληψιών στα όργανα των φυτών (νεαρά φύλλα, χτένια, άνθη, καρύδια).

Δεν συνιστώνται επίσης επεμβάσεις με φυτοφάρμακα στις βαμβακοφυτείες χωρίς έλεγχο της πυκνότητας των επιβλαβών εντόμων και τη διαπίστωση των παραπάνω ορίων για πράσινο και ρόδινο σκουλήκι, διότι, διευκρινίζεται, άστοχοι και άκαιροι ψεκασμοί επιβαρύνουν αρνητικά την καλλιέργεια, το περιβάλλον , την ανθρώπινη υγεία και τα ωφέλιμα έντομα.

Οι βαμβακοπαραγωγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την τελική απόφαση να επέμβουν με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και για κάθε επικείμενο ψεκασμό να ενημερώνουν τους μελισσοκόμους. Όπου κρίνεται αναγκαίο η εφαρμογή των ψεκασμών να γίνεται την ώρα που δεν πετούν οι μέλισσες, κατά τις απογευματινές κυρίως ώρες μετά τη δύση του ηλίου.

Τέλος επισημαίνεται, πως σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης.

Στοιχεία από Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Τρικάλων

Διαβαστε επίσης:

Βαμβακοκαλλιέργεια: Ωφέλιμα έντομα εναντίον πράσινου σκουληκιού

Βαμβάκι: Αντιμετώπιση των εντομολογικών εχθρών