Φυτοπροστασία Βιολογικών Καλλιεργειών

Φυτοπροστασία Βιολογικών Καλλιεργειών

Δείτε παρακάτω τη Δομή του Μαθήματος

Η Βιολογική Γεωργία αποτελεί καλλιεργητικό σύστημα, το οποίο έχει σταθερή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Τα βιολογικά προϊόντα τυγχάνουν ευρείας αποδοχής, όντας ασφαλή και απαλλαγμένα από χημικές ουσίες, αποδίδοντας παράλληλα μεγαλύτερα έσοδα στους παραγωγούς.

Η φυτοπροστασία αποτελεί το μεγαλύτερο κομμάτι των καλλιεργητικών φροντίδων μιας καλλιέργειας. Αν και η χρήση των χημικών μέσων ακόμα και σήμερα κατέχει ένα μεγάλο κομμάτι της φυτοπροστασίας, τα διαθέσιμα εναλλακτικά μέσα έχουν αυξηθεί, παρέχοντας τη δυνατότητα εφαρμογής αποτελεσματικής φυτοπροστασίας χωρίς τη χρήση χημικών. Στις βιολογικές καλλιέργειες επιστρατεύονται για τη φυτοπροστασία καλλιεργητικά μέτρα και μηχανικές μέθοδοι, και στόχος είναι η πρόληψη, και όχι η θεραπεία. Επίσης, χρησιμοποιούνται ουσίες φυσικής προέλευσης, αλλά και ζωντανοί οργανισμοί.

Σε αυτό το πλαίσιο, το παρόν πρόγραμμα έρχεται να αναπτύξει τα διαθέσιμα μέσα για την αντιμετώπιση των φυτοπαράσιτων στο πλαίσιο της Βιολογικής γεωργίας. Τα φυτοπαράσιτα κατηγοριοποιούνται και δίνονται οι αρχές αντιμετώπισης ανά κατηγορία (εχθροί, ασθένειες, νηματώδεις, ζιζάνια). Τέλος, γίνεται εκτενής αναφορά στα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στη Βιολογική Γεωργία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους ήδη ασχολούνται ενεργά με τις βιολογικές καλλιέργειες, καθώς επίσης και σε όσους διαθέτουν μη συστηματικές καλλιέργειες, αλλά ενδιαφέρονται να καλλιεργήσουν μικρές εκτάσεις για ιδία χρήση.

Πληροφορίες για την e-Γεωργική Εκπαίδευση της Ελληνικής Γεωργίας εδώ

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1.Γενικά για τη Βιολογική Γεωργία

 • Αρχές Βιολογικής Γεωργίας
 • Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία
 • Απαιτήσεις στη φυτική παραγωγή

2.Βασικές αρχές Φυτοπροστασίας στη Βιολογική Γεωργία

 • Πρόληψη
 • Φυτοπαράσιτα και κατηγορίες αυτών
 • Μέθοδοι αντιμετώπισης φυτοπαράσιτων στη Βιολογική Γεωργία

3.Αντιμετώπιση Εχθρών στο πλαίσιο της Βιολογική Γεωργίας

 • Ανθεκτικότητα των φυτών ως προς τα έντομα
 • Βιολογική καταπολέμηση, μηχανικές μέθοδοι, καλλιεργητικά μέτρα

4.Αντιμετώπιση Ασθενειών στο πλαίσιο της Βιολογική Γεωργίας

 • Κατάταξη ασθενειών
 • Διαχείριση βιολογικών παραγόντων
 • Βιολογική καταπολέμηση, άλλα μέτρα

5.Αντιμετώπιση Νηματωδών στο πλαίσιο της Βιολογική Γεωργίας

 • Γενικά για τους φυτοπαρασιτικούς νηματώδεις
 • Ζημιές – συμπτώματα
 • Μέτρα καραντίνας και υγιεινής, καλλιεργητικά μέτρα, φυσικές μέθοδοι, βιολογικοί παράγοντες, ανθεκτικές ποικιλίες

6.Αντιμετώπιση Ζιζανίων στο πλαίσιο της Βιολογική Γεωργίας

 • Ζημιογόνος επίδραση και κατάταξη ζιζανίων
 • Βιολογικός έλεγχος, προληπτικά μέτρα, άλλα μέτρα

7.Απολύμανση του εδάφους

 • Ηλιοαπολύμανση
 • Απολύμανση με ατμό
 • Βιοκαπνισμός κλπ.

8.Φυτοπροστατευτικά προϊόντα που επιτρέπονται στη Βιολογική Γεωργία

 • Ουσίες φυτικής ή ζωικής παραγωγής
 • Μικροοργανισμοί και ουσίες που παράγονται από αυτές
 • Ουσίες σε παγίδες ή/και σε εξατμιστήρες
 • Παρασκευάσματα επιφανειακής εφαρμογής
 • Ουσίες παραδοσιακής χρήσης στη βιολογική γεωργία, άλλες ουσίες

9.Σχέδιο φυτοπροστασίας συγκεκριμένων καλλιεργειών

 • Εκμάθηση της στρατηγικής για τη δημιουργία σχεδίου φυτοπροστασίας
 • Σχέδιο φυτοπροστασίας σε δύο καλλιέργειες κατόπιν επιλογής

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος