γαλλια

Γαλλία: Έρχεται νόμος για το κλίμα και την ανθεκτικότητα – Υποχρέωση ένταξης βιολογικών προϊόντων στη μαζική εστίαση

Τον Νόμο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας ενάντια στις συνέπειές της (Loi Climat et Résilience) παρουσίασε την περασμένη Τετάρτη η Γαλλίδα Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης στο Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο νόμος έχει ως στόχο την ενσωμάτωση της οικολογίας σε κάθε έκφανση της κοινωνίας και την επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, από τις δημόσιες υπηρεσίες, την εκπαίδευση, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις μετακινήσεις, έως τα καταναλωτικά πρότυπα και τη δικαιοσύνη.

Συνολικά ο νόμος εισάγει 12 βασικά μέτρα, μεταξύ των οποίων:

  • Περιβαλλοντική επισήμανση των προϊόντων με τη δημιουργία βαθμολογίας CO2 σε αγαθά και υπηρεσίες που καταναλώνουν οι Γάλλοι με πιθανότητα να καταστεί υποχρεωτική στο μέλλον.
  • Δημιουργία ζωνών χαμηλών εκπομπών ρύπων στις μεγάλες πόλεις.
  • Απαγόρευση πώλησης των πιο ρυπογόνων οχημάτων
  • Απαγόρευση πτήσεων όταν υπάρχει εναλλακτική λύση με τρένο για ταξίδι διάρκειας μικρότερης των 2,5 ωρών.
  • Μείωση κατά το ήμισυ του ρυθμού δέσμευσης γης.
  • Απαγόρευση ενοικίασης διαμερισμάτων σε μη ενεργειακά αποδοτικά κτήρια.
  • Καθημερινή προφορά χορτοφαγικών επιλογών σε δημόσιες δομές μαζικής εστίασης.
  • Προσφορά γευμάτων αποτελούμενων κατά 50% από βιώσιμα προϊόντα ή προϊόντα με επισήμανση προέλευσης ποιότητας (εκ των οποίων 20% βιολογικά προϊόντα) σε όλες τις δομές μαζικής εστίασης. Για παράδειγμα, το εστιατόριο μιας εταιρείας θα πρέπει έως το 2025 να προσφέρει γεύματα που περιέχουν 50% βιώσιμα και ποιοτικά προϊόντα, εκ των οποίων 20% βιολογικά. Ο νόμος για τα Τρόφιμα του 2018 έχει ήδη θέσει αυτόν τον στόχο για τη δημόσια μαζική εστίαση (σχολικές καντίνες, γηροκομεία κ.α.)

Η ψήφιση του νόμου αναμένεται να λάβει χώρα τον Σεπτέμβριο