Γενετικά τροποποιημένο ρύζι με περισσότερους κόκκους/λιγότερο μεθάνιο

Γενετικά τροποποιημένο ρύζι με περισσότερους κόκκους/λιγότερο μεθάνιο

Διεθνής ερευνητική ομάδα ανακοίνωσε τη δημιουργία μίας ποικιλίας ρυζιού με πιο αμυλώδεις κόκκους που εκπέμπει λιγότερο μεθάνιο.

Η νέα ποικιλία αποτελεί ένα βήμα προς την επίτευξη του στόχου τόσο της σίτισης περισσότερων ανθρώπων όσο και του περιορισμού της υπερθέρμανσης του πλανήτη.

Η καλλιέργεια του ρυζιού, μια πηγή αμύλου και υδατανθράκων για δισεκατομμύρια ανθρώπους, συνεισφέρει επίσης σε σημαντικό βαθμό στις εκπομπές μεθανίου, ενός αερίου συνυπευθύνου για την κλιματική αλλαγή.

Το μεθάνιο παραμένει για μικρότερο χρονικό διάστημα στην ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του άνθρακα, το πιο άφθονο αέριο θερμοκηπίου, αλλά παγιδεύει πολύ περισσότερη θερμότητα που εκπέμπεται από την επιφάνεια της Γης.

Κάθε χρόνο, οι ορυζώνες απελευθερώνουν 25 με 100 εκατομμύρια τόνους μεθανίου. Αυτό σημαίνει υψηλότερο κίνδυνο για τον πλανήτη, καθώς η καλλιέργεια ρυζιού επεκτείνεται ώστε να τραφεί ο αυξανόμενος πληθυσμός.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τη δημιουργία βιώσιμων τεχνολογιών για την αύξηση της παραγωγής ρυζιού, μειώνοντας παράλληλα τις εκροές μεθανίου από την καλλιέργεια ρυζιού», δήλωσε ο Σαν Τσουανζίν του Σουηδικού Πανεπιστημίου Γεωργικών Επιστημών, επικεφαλής της έρευνας.

Ήδη από το 2002, οι επιστήμονες γνώριζαν ότι όσο περισσότεροι κόκκοι βρίσκονται πάνω στα φυτά του ρυζιού, τόσο λιγότερο μεθάνιο εκπέμπεται.

Τα φύλλα και οι μίσχοι των φυτών προσλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο μετατρέπεται μέσω της φωτοσύνθεσης σε σάκχαρα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή αμύλου στους βλαστούς, τις ρίζες και τους σπόρους.

Ο άνθρακας που απελευθερώνεται από νεκρά φυτά, ή απευθείας στο έδαφος μέσω των ριζών, μετασχηματίζεται από μικροοργανισμούς σε μεθάνιο, το οποίο στη συνέχεια διαφεύγει στην ατμόσφαιρα.

Μεγαλύτεροι κόκκοι ρυζιού σημαίνει ότι υπάρχει λιγότερος άνθρακας διαθέσιμος να μεταφερθεί στο έδαφος και να μετατραπεί σε μεθάνιο. Ωστόσο οι προσπάθειες για τη μείωση των εκπομπών από την καλλιέργεια έχουν επικεντρωθεί σε αλλαγές στις γεωργικές πρακτικές, οι οποίες μπορεί να είναι δαπανηρές ή ανεπιθύμητες από τους γεωργούς.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα,η διεθνής ερευνητική ομάδα από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σουηδία πρόσθεσε ένα γονίδιο κριθαριού σε μια συμβατική ποικιλία ρυζιού για να δημιουργήσει την ποικιλία με το όνομα SUSIBA2.

Τριετές δοκιμές στην Κίνα έδειξαν ότι η καλλιέργεια του SUSIBA2 συσχετίζεται με σημαντική μείωση των εκπομπών μεθανίου, αναφέρει η μελέτη.

Ωστόσο, η δημιουργία της νέας ποικιλίας εγείρει πιθανά ζητήματα ηθικής και βιολογικής φύσεως, καθώς η μακρόχρονη επίδραση της γενετικής τροποποίησης στη γενική λειτουργία του φυτού δεν έχει ακόμα ελεγχθεί επαρκώς.