Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Παράταση στην υποβολή Επιχειρηματικών Ιδεών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Παράταση στην υποβολή Επιχειρηματικών Ιδεών

Παράταση στην υποβολή Επιχειρηματικών Ιδεών για το 4ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΓΠΑ μέχρι τη Δευτέρα 26/10/2020 έδωσε το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ ΓΠΑ.

Ο Διαγωνισμός διοργανώνεται από το Γραφείο Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Μεταφοράς Τεχνολογίας (InnovInAgri) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σκοπό να δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές όλων των βαθμίδων (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί & διδακτορικοί φοιτητές) του Ιδρύματος μας να εξοικειωθούν με έννοιες και όρους καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό θα βρείτε εδώ.