Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το 6ο σε σειρά κατάταξης ελληνικό ΑΕΙ σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Το 6ο σε σειρά κατάταξης ελληνικό ΑΕΙ σε ευρωπαϊκά προγράμματα

Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα αποτελούν το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό μέσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία.  Οι προτάσεις των Ευρωπαϊκών ανταγωνιστικών προγραμμάτων υποβάλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς να παρεμβαίνουν τα θεσμικά όργανα του κράτους, ενώ η επιλογή ως προς τη χρηματοδότηση προτάσεων γίνεται ανάμεσα στις ανταγωνιστικές προτάσεις που έχουν υποβληθεί από όλα τα κράτη-μέλη.

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ξεχωριστή πλατφόρμα, στην οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τα ΚΜ που συμμετέχουν στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα και την πορεία τους.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχει αναδειχθεί το 6ο σε σειρά κατάταξης ΑΕΙ της χώρας από τη συμμετοχή του και απορροφητικότητα χρηματοδοτήσεων και κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα προγράμματα που υλοποιούνται με χρονικό ορίζοντα 2014-2020.

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στοχεύοντας στην εξωστρέφεια και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων του έχει προχωρήσει και συμμετέχει σε μεγάλο αριθμό Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, τα οποία έχουν ως στόχο την ενίσχυση της έρευνας και της διαπανεπιστημιακής συνεργασίας και την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα στη χώρα.