Σημειώνεται πως το 2010 υπήρχαν 12 εκατομμύρια γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ των 27 κρατών μελών, που εκτείνονται σε πάνω από...

Αύξηση του μεγέθους των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ε.Ε.

Το μέσο μέγεθος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ έχει αυξηθεί κατά 3,8% ετησίως κατά τα τελευταία χρόνια, και η τυπική οικονομική παραγωγή αυξήθηκε κατά 5,2 % ετησίως, σύμφωνα με τα τελευταία γεωργοοικονομικά στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με βάση τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία (2010) επιβεβαιώνεται ότι υπάρχει υψηλότερος ρυθμός μεταβολής στα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 και το 2007, με αύξηση της οικονομικής παραγωγής άνω του 10 % σε λίγα κράτη μέλη – αν και από πολύ χαμηλότερη βάση.

Όσον αφορά την ηλικιακή διάρθρωση, η έκθεση δείχνει ότι περίπου το 30 % των διαχειριστών των εκμεταλλεύσεων είναι άνω των 65 ετών και επιβεβαιώνει ότι τα μικρότερα αγροκτήματα τείνουν να τα κατέχουν ηλικιωμένοι γεωργοί.

Άλλα στοιχεία δείχνουν ότι το μέσο μέγεθος των βιολογικών εκμεταλλεύσεων είναι μεγαλύτερο από το μέσο όρο του συνόλου των εκμεταλλεύσεων (βιολογικών και συμβατικών).

Σημειώνεται πως το 2010 υπήρχαν 12 εκατομμύρια γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην ΕΕ των 27 κρατών μελών, που εκτείνονται σε πάνω από 172 εκατομμύρια εκτάρια γης και απασχολούν 25 εκατομμύρια ανθρώπους.

Διαβάστε τη σχετική έκθεση εδώ.