Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, η ΕΓΜΕ πρόκειται να διοργανώσει, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, το 8ο...

Η γεωργική μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα

Γεωργική μηχανική για αποτελεσματική παραγωγή και μεταποίηση των τροφίμων, των ζωοτροφών, των φυτικών ινών και των βιοκαυσίμων προτείνουν οι επιστήμονες.

Τι είναι, όμως, η γεωργική μηχανική; Ποιους κλάδους ενσωματώνει; Σε τι μπορεί να βοηθήσει τον αγροτικό κλάδο; Και ποιος ο σκοπός της Εταιρείας Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ); Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα δίνει ο πρόεδρος και επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Νικόλαος Κατσούλας.

Όπως λέει, η Εταιρεία Γεωργικών Μηχανικών Ελλάδος (ΕΓΜΕ) ιδρύθηκε το 1993 και αποτελεί το Ελληνικό Τμήμα της European Society of Agricultural Engineers. Τα μέλη της ΕΓΜΕ είναι γεωπόνοι, πτυχιούχοι των Γεωπονικών Σχολών ή των Τομέων και Τμημάτων Γεωργικής Μηχανικής, Εδαφολογίας, Εγγείων Βελτιώσεων και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, διπλωματούχοι μηχανικοί με μεταπτυχιακές σπουδές στη Γεωργική Μηχανική και πτυχιούχοι άλλων Σχολών που ασχολούνται επί σειρά ετών με τα αντικείμενα του γεωργικού μηχανικού.

Σκοπός της ΕΓΜΕ είναι – μεταξύ άλλων – η προώθηση και ο συντονισμός της επιστημονικής έρευνας για την παραγωγή, την τεχνολογία και τις εφαρμογές της γεωργικής μηχανικής στον ελληνικό και διεθνή χώρο, η διάδοση των σύγχρονων εφαρμογών της σε εθνικό επίπεδο και η καταγραφή, μελέτη και προβολή των επιστημονικών μελετών, τεχνολογιών και εφαρμογών της.

Η γεωργική μηχανική ενσωματώνει πολλούς επιστημονικούς κλάδους και τεχνολογικές πρακτικές για την αποτελεσματική παραγωγή και μεταποίηση των τροφίμων, των ζωοτροφών, των φυτικών ινών και των βιοκαυσίμων. Περιλαμβάνει κλάδους όπως τις γεωργικές κατασκευές και την γεωργική μηχανολογία, την εδαφολογία, τις αρδεύσεις, τις περιβαλλοντικές επιστήμες, τη βιολογία των φυτών, την επιστήμη των ζώων και πολλά άλλα.

Έτσι, η γεωργική μηχανική αφορά την εφαρμογή της επιστήμης της μηχανικής στα γεωργικά συστήματα. Η μετεξέλιξη της γεωργικής μηχανικής είναι η μηχανική βιοσυστημάτων η οποία, σύμφωνα με το διεθνές επιστημονικό περιοδικό Biosystems Engineering αναφέρεται στην εκπαίδευση και έρευνα στις Φυσικές Επιστήμες και τη Μηχανική έτσι ώστε να κατανοούνται και να βελτιώνονται από τεχνικής άποψης τα βιολογικά συστήματα προς όφελος της αειφορίας στη γεωργία, τα τρόφιμα, τις χρήσεις γης και το περιβάλλον. Η μηχανική βιοσυστημάτων αναφέρεται σε ευρύτερο πεδίο εφαρμογής από εκείνο της γεωργικής μηχανικής γιατί είναι η εφαρμογή της επιστήμης της μηχανικής όχι μόνον στα γεωργικά συστήματα, αλλά σε συστήματα ζώντων (βιολογικών) οργανισμών γενικότερα (σχεδιασμός, ανάλυση, τεχνική υποστήριξη, με βάση τις επιστήμες της μηχανικής).

Είναι γεγονός ότι οι συγκυρίες των τελευταίων ετών έχουν οδηγήσει την ελληνική γεωργία σε πολλά αδιέξοδα. Σήμερα, οι αγρότες και οι βιομηχανίες του αγροτικού τομέα βρίσκονται σε αμηχανία να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της νέας κατάστασης. Οι γεωργικοί μηχανικοί και οι μηχανικοί βιοσυστημάτων θα πρέπει να εργασθούν ακόμη πιο εντατικά προκειμένου να συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων, αποδοτικών και περιβαλλοντικά ασφαλών μεθόδων για την παραγωγή αγροτικών προϊόντων” επισημαίνει ο κ. Κατσούλας.

Παράλληλα, τονίζει, καθώς το κόστος των εισροών αυξάνει συνεχώς στις αγροτικές επιχειρήσεις, οι γεωργικοί μηχανικοί πρέπει να μεγιστοποιήσουν την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας έτσι ώστε να οδηγήσουν στη δημιουργία ενεργειακά αυτόνομων αγροκτημάτων, πάντα επ’ ωφελεία των αγροτών και της χώρας.

Η ΕΓΜΕ διοργανώνει κάθε δύο χρόνια ένα Εθνικό Συνέδριο, που έχει στόχο να φέρει σε επαφή τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό και τα μέλη της, ώστε να υπάρξουν συνεργασίες που θα ενισχύσουν τη δραστηριότητά τους και να γίνει γνωστή η έρευνα που εκτελείται στη χώρα στον τομέα της γεωργικής μηχανικής.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να υπάρξει επαφή με τις βιομηχανίες που καλύπτουν αντικείμενα του κλάδου, με στόχο την καλύτερη επαφή για αμοιβαίο όφελος, ενώ στο πλαίσιο του Συνεδρίου γίνονται συζητήσεις για την εκπαίδευση των γεωργικών μηχανικών στη χώρα και διεθνώς.

Στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου, η ΕΓΜΕ πρόκειται να διοργανώσει, στη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, το 8ο Εθνικό Συνέδριο Γεωργικής Μηχανικής, με θέμα: “Η γεωργική μηχανική μοχλός ανάπτυξης του αγροτικού τομέα”. Το συνέδριο συνδιοργανώνεται από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και το ΤΕΙ Θεσσαλίας.