Η γεωργική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα ποσοστά φυτικής και ζωικής παραγωγής

Η γεωργική παραγωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Τα ποσοστά φυτικής και ζωικής παραγωγής

του Σπήλιου Καταφυγιώτη, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, Αγρομετεωρολογίας MSc-Γενικός Διευθυντής στην Ελληνική Γεωργία

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία ):

 • Στην Ελλάδα ο τομέας της φυτικής παραγωγής συμμετέχει με ποσοστό 69% επί του συνόλου της γεωργικής αξίας παραγωγής ενώ ο τομέας της ζωικής παραγωγής συμμετέχει με μικρό ποσοστό 27%.
 • Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει σχετική ισοροπία. Τα προϊόντα της φυτικής παραγωγής κατέχουν ποσοστό (52%)  και τα ζωικά προϊόντα αντιπροσώπευαν το 43% της συνολικής γεωργικής αξίας παραγωγής.

Ο χάρτης της γεωργικής παραγωγής (ζωική, φυτική, μικτή) της Ε.Ε το έτος 2014

2

Στην Ελλάδα στο τομέα της φυτικής παραγωγής τα σιτηρά καταλαμβάνουν ποσοστό 8% της αξίας παραγωγής, ενώ τα οπωροκηπευτικά φτάνουν το 39% της αξίας παραγωγής. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα αντίστοιχα ποσοστά είναι: σιτηρά με 13%, ενώ τα οπωροκηπευτικά με ποσοστό 21% της αξίας παραγωγής.

Εκτός από τη χώρα μας, τα προϊόντα φυτικής παραγωγής καταλαμβάνουν μεγάλο ποσοστό της συνολικής γεωργικής αξίας παραγωγής στην Ρουμανία (73%) και στη Βουλγαρία (65%).

Αντίθετα ο τομέας της ζωικής παραγωγής είναι ιδιαίτερα σημαντικός στην Ιρλανδία (70%), στη Δανία (63%) και στη Φινλανδία (60%).

Ισορροπία μεταξύ φυτικής και ζωικής παραγωγής

Οι χώρες στις οποίες είναι εξίσου σημαντικοί οι τομείς της φυτικής και ζωικής παραγωγής είναι:

 • Γερμανία (47% φυτική, 49% ζωική),
 • Σλοβενία (50% και 48%),
 • Σουηδία (46% και 48%),
 • Λετονία ( 50% και 47%),
 • Κύπρος (52% και 48%),
 • Πολωνία (47% και 51%),
 • Λουξεμβούργο (47% και 52%) και
 • Ολλανδία (48% και 42%).

Ποσοστό συμμετοχής των γεωργικών προϊόντων στο σύνολο της γεωργικής παραγωγής

1

Η Γαλλία και η Γερμανία παράγουν σχεδόν το 40% των σιτηρών στην ΕΕ, με τη Γαλλία να είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός με παραγωγή 67,3 εκατ. τόνους (22% συνολικής παραγωγής ΕΕ). Ακολουθούν:

 • Γερμανία: 47,8 εκατ. τόνους – ποσοστό 16%
 • Πολωνία: 28,5 εκατ. τόνους – ποσοστό  9%
 • Ισπανία: 25,4 εκατ. τόνοι – ποσοστό 8%
 • Ρουμανία: 20,9 εκατ. τόνοι – ποσοστό 7%
 • Ηνωμένο Βασίλειο: 20,0 εκατ. τόνοι – ποσοστό 7%

Πρωτιές και ποσοστά παραγωγής για άλλα γεωργικά προϊόντα φυτικής παραγωγής

Με παραγωγή 5,2 εκατ. τόνων το 2013, η Ιταλία αντιπροσωπεύει πάνω από το ένα τρίτο (35%) της παραγωγής της τομάτας στην ΕΕ (14,9 εκατ. τόνοι). Ακολουθούν:

 • Ισπανία (3,8 εκατ. τόνοι – 25%),
 • Πορτογαλία (1,2 εκατ. τόνοι – 8%)
 • Ελλάδα (1,0 εκατ. τόνοι – 7%).

Σχεδόν το ήμισυ της παραγωγής κρεμμυδιών της ΕΕ (5,7 εκατ. τόνοι) καταγράφτηκε στην Ολλανδία (1,3 εκατ. τόνοι ή 23%) και στην Ισπανία (1,2 εκατ. τόνοι ή 21%).

Η παραγωγή μήλων στην ΕΕ ανήλθε σε 12,0 εκατ. τόνους το 2013, εκ των οποίων το 26% (3,1 εκατ. τόνοι) παρήχθησαν στην Πολωνία, το 18% στην Ιταλία (2,2 εκατ. τόνοι ) και 17% στη Γαλλία (2,1 εκατ. τόνοι).

Προϊόντα ζωικής παραγωγής

Η Γερμανία ήταν το 2013 ο μεγαλύτερος παραγωγός χοιρινού κρέατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση με  παραγωγή 5,5 εκατ. τόνων, που αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου της ΕΕ και ακολουθεί η Ισπανία (3,4 εκατ. τόνοι ή 16%).

Η Γαλλία ήταν ο κύριος παραγωγός κρέατος βοοειδών (1,4 εκατ. τόνοι, 19% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ) και κρέατος πουλερικών το 2013.

Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Πολωνία παράγουν το 40% της συνολικής παραγωγής κρέατος πουλερικών της ΕΕ.

Τέλος, για το αγελαδινό γάλα, η Γερμανία (31,3 εκατ. τόνοι, 20% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ) και η Γαλλία (24,4 εκατ. τόνοι, 16% της συνολικής παραγωγής της ΕΕ) ήταν με διαφορά οι δύο κύριοι παραγωγοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2013.

Παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων φυτικής παραγωγής (σε 1.000 τόνους)

3

Παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων ζωικής παραγωγής (σε 1.000 τόνους)

4Δείτε επίσης:

Δημιουργία και Διαχείριση Γεωργικών-Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων

Μάρκετινγκ Αγροτικών Προϊόντων

Φυτοπροστασία Βιολογικών Καλλιεργειών