Ο γεωργικός τομέας της Γερμανίας-Σύγκριση με Ελλάδα

Ο γεωργικός τομέας της Γερμανίας-Σύγκριση με Ελλάδα

Από έκθεση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Μόναχο και σύμφωνα με την τελευταία στατιστική έρευνα της ΕΕ για τη γεωργία (βασισμένη σε στοιχεία της περιόδου 2009 / 2010), η Γερμανία είχε 299.100 γεωργικές μονάδες / φάρμες, οι οποίες καλλιεργούσαν 16,7 εκ. εκτάρια γης και εξέτρεφαν 17,7 εκ.ζώα. Παρατίθεται και η Ελλάδα για λόγους σύγκρισης καθώς και η ποσοστιαία συμμετοχή των δύο χωρών συνολικά στην ΕΕ. Ο μέσος όρος χρησιμοποιούμενης γης ανά γεωργική μονάδα στη Γερμανία ήταν 55,8 εκτάρια ενώ στην Ελλαδα 4,8 εκτάρια.

Η Γερμανία έχει το χαρακτηριστικό ότι το 53,9% των γεωργικών της μονάδων κατέχει άνω των 20 εκταρίων (εκάστη) καλλιεργούμενη γη, ενώ το 21,1% των μονάδων της κατέχει κατά μέσο όρο 10 – 20 εκτάρια. Από το σύνολο της καλλιεργούμενης γης, το 70,9% ήταν αρδευόμενη, το 27,8 ήταν βοσκότοποι.

Ιδιαίτερα όσον αφορά στην κτηνοτροφία η Γερμανία κατείχε το 13,2% των συνολικά στην ΕΕ εκτρεφόμενων ζώων. Από το σύνολο των εκτρεφόμενων ζώων στη Γερμανία το 50,9% ήταν βοοειδή, το 35,9% χοίροι, το 9,8% πουλερικά, το 1,1% πρόβατα και κατσίκια και το 2% διάφορα άλλα ζώα.

Οι απασχολούμενοι στο γεωργικό τομέα στη Γερμανία το 2010 ήταν 577.400 άτομα (οικογενειακή εργασία) και 172.400 άτομα τακτικό προσωπικό εκτός οικογένειας. Σύνολο εργαζομένων 749.800 άτομα.  Η Γερμανία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών που αν και η πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού στο γεωργικο τομέα προέρχεται από το οικογενειακό περιβάλλον εντούτοι απασχολεί ταυτόχρονα και εξω-οικογενειακό εργατικό δυναμικό σε ποσοστό 22,9% επί του συνολικού εργατικού δυναμικού στη Γεωργία.

Η συνολική παραγόμενη αξία του γεωργικού τομέα το 2012 στη Γερμανία διαμορφώθηκε σε 55,7 δις ευρώ αντιστοιχώντας στο 13,8% της συνολικής αξίας εντός της ΕΕ-28 και είναι η δεύτερη υψηλότερη μεταξύ των 28 χωρών- μελών. Η Ελλάδα είχε το 2,6% της  συνολικής παραγόμενης αξίας (η μόνη χώρα που δεν αύξησε την παραγομενη αξία του γεωργικού τομέα την περίοδο 2005 – 2012).

Την περίοδο 2005-2012, η Γερμανία ήταν η χώρα με τη μεγαλύτερη αύξηση της αξίας της αγροτικής παραγωγής τόσο σε απόλυτο μέγεθος (+16,8 δις) όσο και σε μερίδιο επί της συνολικής αξίας της αγροτικής παραγωγής (+1,2%).

Η απασχόληση στο γερμανικό γεωργικό τομέα την περίοδο 2005 – 2012 παρουσίασε μείωση κατά 9,9% (στην Ελλάδα η μείωση ήταν 34,8%). Συνολικά η απασχόληση στην ΕΕ-28 παρουσίασε μείωση -19,7% στην εν λόγω περίοδο.

Η Γερμανία το 2012 παρήγαγε το 15,9% των παραγόμενων δημητριακών στην ΕΕ – 28 (η Ελλάδα το 1,5%) καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και το 23,9% των ζαχαρότευτλων (επίσης δεύτερη θέση). Στην κτηνοτροφία η Γερμανία παρήγαγε το 15% του συνολικου βοδινού κρέατος της ΕΕ – 28 (δεύτερη θέση), το 24,8% του συνολικού χοιρινού κρέατος (πρώτη θέση) και το 11,3% του κρέατος των πουλερικών (τρίτη θέση). Η Γερμανία παρήγαγε το 21,2% του συνολικού αγελαδινού γάλακτος που παρήχθηκεστην ΕΕ-28 και παραδόθηκε στις γαλακτοκομικές μονάδες (πρώτη θέση). Συνολικά η Γερμανία παρήγαγε το 16,5% του πόσιμου γάλακτος στην ΕΕ-28 (δεύτερη θέση), του 28,4% του τυρόγαλου (πρώτη θέση), του 21,5% της φρέσκιας κρέμας γάλακτος (πρώτη θέση), του 24,4% της σκόνης γάλακτος (πρώτη θέση), του 24,6% του βούτυρου (πρώτη θέση) και το 23,4% του τυριού (πρώτη θέση).

Η Γερμανία καταλαμβάνει επίσης την πρώτη θέση μεταξύ της ΕΕ – 28 στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα το 2011, τόσο συνολικά (20%) όσο και στο αγροτικό τομέα (15,1% του συνόλου των εκπομπών).  Οσον αφορά στις εκπομπές αμμωνίας, το 15,4% των συνολικών εκπομπών προήλθε από τη Γερμανία (δεύτερη θέση).

Στη Γερμανία το 16,4% του πληθυσμού το 2011 διέμενε σε περιοχές κυρίως αγροτικές (δεύτερο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ-27) εκ των οποίων το 20,7% ήταν άνω των 65 ετών.

Η Γερμανία κατείχε το 6,9% των δασικής έκτασης στην ΕΕ-28 το 2010 (5η θέση), εκ της οποίας το 51,5% ανήκει στο δημόσιο και το 48,5% σε ιδιώτες. Το 2012 η Γερμανία είχε το 12,3% της συνολικής βιομηχανικής παραγωγής στρογγυλής ξυλείας στην ΕΕ-28 (τρίτη θέση) και το 21,3% της παραγωγής πριστής ξυλείας (πρώτη θέση) στην ΕΕ-27.

Η χρήση ξυλείας και υπολλειμμάτων ξύλου για την παραγωγή ενέργειας αντιστοιχούσε το 2011 σε ποσοστό άνω του 35% επί του συνόλου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η παραγωγή pellets στη Γερμανία το 2012 αντιπροσώπευε το 21,5% της συνολικής παραγωγής pellets στην ΕΕ-27.

Η Γερμανία κατείχε το 1,9% του αλιευτικού στόλου (η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση με το 20% του αλιευτικού στόλου) στην ΕΕ-27 το 2012, με δυναμικότητα που αντιστοιχεί στο 3,9% της συνολικής δυναμικότητας στην ΕΕ-27. Η Γερμανία το 2011 είχε το 4,3% της συνολικής αλιευτικής παραγωγής (σε τόνους ψαριών) εκ των οποίων το 85,1% αφορούσε τις αλιεύσεις από τη θάλασσα και το υπόλοιπο 14,9% αφορά ιχθυοκαλλιέργεια. Η παραγωγή  ισχυοκαλλιέργειας αντιστοιχούσε στο 3,1% της συνολικής παραγωγής στην ΕΕ-28 για το 2011.

Διαβάστε επίσης:

Γερμανία:Η παραγωγή αγροτικών προϊόντων για το 2012

Η αγορά γιαουρτιού στη Γερμανία

Εμπορία φυτικών φαρμακευτικών προϊόντων στην Γερμανία

Όσα πρέπει να ξέρετε για την αγορά ελαιολάδου στη Γερμανία