Γερμανία: Η παραγωγή βιολογικού γάλακτος και οι τιμές παραγωγού

Γερμανία: Η παραγωγή βιολογικού γάλακτος και οι τιμές παραγωγού

Η συνολική παραγωγή βιολογικού γάλακτος στη Γερμανία ετησίως ανέρχεται σε περίπου 700 εκ. κιλά, καταλαμβάνοντας το 2,2% της συνολικής αγοράς γάλακτος. Στη Γερμανία υφίστανται 32 μονάδες παραγωγής βιολογικού γάλακτος, αλλά το ήμισυ της παραγόμενης ποσότητας προέρχεται από πέντε μονάδες.

Η τιμή παραγωγού του βιολογικού γάλακτος την περίοδο 2006 -2014 κυμάνθηκε μεταξύ 35 -50 λεπτά ανά κιλό γάλακτος, ενώ το συμβατικό γάλα κυμάνθηκε μεταξύ 24-40 λεπτών.

Το 75% της καταναλισκόμενης ποσότητας βιολογικού γάλακτος είναι γερμανικής παραγωγής και το υπόλοιπο 25% εισάγεται, κυρίως από Αυστρία και Δανία.

Ο κύκλος πωλήσεων του βιολογικού  γάλακτος στη Γερμανία αντιστοιχεί στο 25% του συνόλου του κύκλου πωλήσεων βιολογικών προϊόντων.