Γερμανία: 5 εκατ. απασχολούμενοι στον τομέα των τροφίμων

Γερμανία: 5 εκατ. απασχολούμενοι στον τομέα των τροφίμων

Στη Γερμανία το 2015, ένας στους δέκα εργαζόμενους  απασχολούνταν στον τομέα των τροφίμων (βιομηχανία, εμπόριο, εστίαση).

Το σύνολο των απασχολουμένων στον τομέα των τροφίμων ανήλθε σε 5 εκ. άτομα σε 707.000 εταιρείες.

Τέλος, οι εξαγωγές του κλάδου το 2014 ανήλθαν σε 68 δις ευρώ, το 80% των οποίων κατευθύνθηκε προς την ΕΕ.