Γερμανία: Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο λιανεμπόριο τροφίμων

Γερμανία: Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες στο λιανεμπόριο τροφίμων

Το 2014 το λιανεμπόριο τροφίμων στη Γερμανία σημείωσε αύξηση 2,2% έναντι του 2013. Ο κύκλος πωλήσεων ανήλθε σε 249,9 δις ευρώ.

Οι πέντε μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου που κατείχαν το 72,5% του συνολικού κύκλου πωλήσεων είναι:

  • Εdeka,  η οποία είχε κύκλο πωλήσεων 51,4 δις ευρώ και 20,6% του συνολικού μεριδίου αγοράς.
  • η REWE με 38,4 δις ευρώ και 15,4% μεριδίου αγοράς,
  • ο όμιλος Schwarz κατείχε την τρίτη θέση με 34 δις ευρώ και 13,6% μερίδιο αγοράς,
  • το Metro με 29,7 δις ευρώ και μερίδιο 11,8% και
  • η Αldi με 27,6 δις ευρώ και 11% μερίδιο αγοράς.