Γερμανία: Εισαγωγές σπαραγγιών – Η θέση της χώρας μας

Γερμανία: Εισαγωγές σπαραγγιών – Η θέση της χώρας μας

Οι εισαγωγές σπαραγγιών στη Γερμανία το 2014 ανήλθαν σε 82,6 εκ. ευρώ ελαφρά αυξημένες κατά 0,6% έναντι του 2013. Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση με μερίδιο αγοράς 24,3% , η Ισπανία 21,3% και η Ολλανδία στην τρίτη θέση με 17,1%. Συνολικά το 81,9% των εισαγωγών προήλθαν από χώρες της ΕΕ.

Να σημειωθεί ότι οι ελληνικές εισαγωγές σπαραγγιού στη Γερμανία το 2014 κατέγραψαν μείωση κατά 23,6% σε σχέση με το 2013.

Εξαγωγές γερμανικών σπαραγγιών

Οι εξαγωγές σπαραγγιών το 2014 ανήλθαν σε 18,1 εκ. ευρώ με το 58,7% των εξαγωγών να προορίζεται προς τις χώρες της ΕΕ. Η Ελβετία όμως απορροφά το 41,1% των συνολικών εξαγωγών. Το 2014 οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 4,4% έναντι του 2013.

Συνολικά στη Γερμανία το 2014 καλλιεργήθηκαν 25.335 εκτάρια γης από 3.137 αγροτικές μονάδες με συνολική παραγωγή 114.090 τόνους. Στη Βαυαρία αντιστοιχεί το 13,3% της συνολικής παραγώμενης ποσότητας και στη Βάδη Βυρτεμβέργη το 9,6%.