Γερμανία: Σύγκριση τιμών βιολογικού και συμβατικού γάλακτος

Γερμανία: Σύγκριση τιμών βιολογικού και συμβατικού γάλακτος

Το 2014 παρήχθησαν στην Γερμανία περίπου 708.000 τόνοι βιολογικού γάλακτος, το οποίο αντιστοιχούσε στο 2% της συνολικής παραγωγής γάλακτος.

Οι εισαγωγές βιολογικού γάλακτος στη Γερμανία προέρχονται κυρίως από την Αυστρία και τη Δανία.

Οι τιμές παραγωγού συμβατικού γάλακτος τα έτη 2013 και 2014 ήταν περίπου 10 λεπτά χαμηλότερες από τις τιμές βιολογικού γάλακτος.

Μείωση των τιμών του συμβατικού γάλακτος, σταθερές στο βιολογικό

Κατά το 2015 εξαιτίας:

  • της κατάργησης της ποσόστωσης για το γάλα,
  • του εμπάργκο προς τη Ρωσία και
  • της μείωσης της ζήτησης από Κίνα,

οι τιμές του συμβατικού γάλακτος μειώθηκαν κατά 30 λεπτά ενώ οι τιμές του βιολογικού παρέμειναν σταθερές και κυμαίνονται σε περίπου 48 λεπτά το κιλό (Ιούλιος 2015).

Να σημειωθεί ότι η ζήτηση βιολογικού γάλακτος στη Γερμανία βαίνει συνεχώς αυξανόμενη.