Γερμανία: Τι πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες των τροφίμων

Γερμανία: Τι πρέπει να αναγράφεται στις ετικέτες των τροφίμων

Από 13.12.2014 ισχύουν οι νέες διατάξεις περί πληροφορίων τροφίμων, οι οποίες ενσωματώνουν στη γερμανική νομοθεσία τον κανονισμό της ΕΕ Νο. 1169/2011 περί σήμανσης των τροφίμων (ο οποίος έχει ισχύ και στην Ελλάδα).

Στόχος των αλλαγών – συμπληρώσεων που επήλθαν είναι η παροχή ξεκάθαρων πληροφοριών προς τον καταναλωτή, η προστασία της υγείας και η εφαρμογή κανόνων δίκαιου ανταγωνισμού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία είναι υποχρεωτική η αναγραφή πληροφοριών (μεταξύ άλλων για τη θρεπτική τους αξία, τον τρόπο χρήσης, την προέλευσή τους κλπ) επί των συσκευασμένων τροφίμων, τα οποία προορίζονται είτε για άμεση κατανάλωση είτε για περαιτέρω επεξεργασία. Οι διατάξεις ισχύουν και για μη συσκευασμένα τρόφιμα και για το διαδικτυακό εμπόριο. Τρόφιμα που έχουν συσκευασθεί πριν από τη 31η.12.2014 εξακολουθούν να κυκλοφορούν στην αγορά μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Από 13.12.2016 γίνεται υποχρεωτική η αναγραφή των θρεπτικών συστατικών τροφίμων. Στο ενδιάμεσο διάστημα παραμένει προαιρετική.

Η ετικέτα των τροφίμων θα πρέπει να είναι στη γερμανική γλώσσα. Βασικά στοιχεία της ετικέτας με γραμματοσειρά συγκεκριμένου μεγέθους προκειμένου να είναι ευανάγνωστη, αποτελούν :

 • Ονομασία προϊόντος, η οποία δεν αντικαθιστάται από την εμπορική ονομασία ή τις ονομασίες προέλευσης.
 • Αναφέρεται η ιδιαίτερη κατάσταση του προϊόντος (πχ. σε σκόνη, κατεψυγμένο, συμπυκνωμένο, ιονισμένο, αν κάποιο βασικό συστατικό  έχει αντικατασταθεί από υποκατάστατο, για κρέατα / ψάρια αν πρόκειται για ολόκληρα κομμάτια κλπ).
 • Καταγραφή όλων των συστατικών (ουσίες, αρώματα, ένζυμα κλπ) σε φθίνουσα σειρά επί του βάρους τους.
 • Καταγραφή όλων των αλλεργιογόνων ουσιών ακόμα και για χύμα προϊόντα  (πχ. άλευρα, ιχθυηρά  ζωϊκής προέλευσης τρόφιμα, ξηροί καρποί, γαλακτοκομικά, σέλινο, μουστάρδα, σουσάμι, διοεξίδιο θείου, λούπινο) έστω και αν η περιεκτικότητα του τροφίμου σε αυτό  είναι χαμηλή. Η καταγραφή γίνεται με ξεχωριστή γραμματοσειρά. Θα βρείτε εδώ ουσίες / ομάδες ουσιών που θεωρούνται αλλεργιογόνες.
 • Αναγραφή των ποσοτήτων των συσταστικών ως ποσοστό επί του βάρους του προϊόντος, ιδιαίτερα όταν κάποια συστατικά αναφερόνται στην ονομασία (πχ. παράγεται με μέλι – μέλι ..%) ή όταν ένα συστατικό είναι ιδιαίτερης σημασίας για το προϊόν (πχ. ποσότητα αυγού σε μπισκότα). Χωρίς την εν λόγω πληροφορία το προϊόν απαγορεύεται να κυκλοφορήσει στην αγορά.
 • Καθαρό βάρος προϊόντος (σε gr, ml, τεμάχια). Εξαιρούνται προϊόντα των οποίων το καθαρό βάρος είναι μικρότερο των 5 gr / ml.
 • Ελάχιστη ημερομηνία διατήρησης ή κατανάλωσης : πχ. «διατηρείται τουλάχιστον μέχρι…» συνοδευόμενο  από τις τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες διατήρησης ή «κατανάλωση το αργότερο μέχρι..» για ευαίσθητα τρόφιμα.
 • Επωνυμία εταιρείας στο όνομα της οποίας διακινείται το προϊόν (νέο σημείο σε σχέση με προηγούμενη νομοθεσία όπου έπρεπε να αναγράφεται ο παραγωγός) και εφόσον η εταιρεία διακίνησης δεν έχει έδρα εντός ΕΕ τότε αναγράφεται ο εισαγωγέας.
 • Χώρα προέλευσης του προϊόντος.
 • Τρόπος χρήσης  του προϊόντος (πχ. για σακουλάκια σούπας).
 • Περιεκτικότητα σε αλκοόλ σε μονάδες ποσοστιαίου όγκου, όταν αυτή είναι μεγαλύτερη από 1,2 μονάδες όγκου και δεν πρόκειται για αλκοολούχο προϊόν πχ. κρασί.
 • Αναγραφή διατροφικής αξίας τροφίμου για συσκευασμένα τρόφιμα (υποχρέωση από 13.12.2016) σε ενέργεια, λίπη, κορεσμένα λιπαρά, ζάχαρη, πρωτεϊνη αυγού, αλάτι, αναγόμενης σε 100 gr προϊόντος, με μορφή πίνακα.
 • Εξασφάλιση ιχνηλασιμότητας όλων των σταδίων από τα οποία διήλθε το τρόφιμο κατά την παραγωγική διαδικασία (συνήθως με κωδικό L).
 • Πέραν των ανωτέρω υποχρεωτικών στοιχείων, υπάρχουν και άλλες πληροφορίες που υποχρεωτικά αναγράφονται λόγω επιπρόσθετης νομοθεσίας πχ. κρέατα, οίνος, κατεψυγμένα, καφές, γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα ή συστατικά κλπ.

Επιτρέπεται η αναγραφή και άλλων πληροφοριών (εφόσον βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και δεν δημιουργούν σύγχυση στον καταναλωτή), η τοποθέτηση σφραγίδων (πχ. επιβεβαίωσης τήρησης διαδικασιών ποιότητας, τοπικής προέλευσης, βιολογικής καλλιέργειας, vegan) κλπ.

Ο 13ψήφιος γραμμωτός κωδικός ΕΑΝ εξασφαλίζει τη μοναδικότητα του προϊόντος παγκοσμίως και διευκολύνει το σύστημα παρακολούθησης πωλήσεων και αποθεμάτων. Ο κωδικός λαμβάνεται από τον παραγωγό, διακινητή ή εισαγωγέα του προϊόντος (για τη γερμανική αγορά αρμόδια είναι η εταιρεία GS1).

Υφίσταται υποχρέωση του παραγωγού / διανομέα για επανασυλλογή χρησιμοποιημένων συσκευασιών, είτε εξ´ιδίων ή μέσω συμμετοχής έναντι τιμήματος  σε μία από τις οκτώ εταιρείες που εφαρμόζουν σύστημα συλλογής (grüner Punkt, Lanbell, interseroh, VFW GmbH, Eko-punkt, Belland dual, Zentek, redual).

Υπάρχει η δυνατότητα για τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να προβούν σε έλεγχο της σήμανσης  του προϊόντος τους πριν την κυκλοφορία του στην αγορά, αναλαμβάνοντας εξ’ιδίων το κόστος, απευθυνόμενες σε ιδιώτες εμπειρογνώμονες, οι οποίοι έχουν την σχετική κρατική διαπίστευση.

Η τήρηση της νομοθεσίας έχει ιδιαίτερη σημασία για λόγους αποφυγής προστίμων και για διατήρηση ή αύξηση του μερίδιου αγοράς.