Η αγορά βιολογικού κρασιού στη Γερμανία

Η αγορά βιολογικού κρασιού στη Γερμανία

Έως και 12% έχει αυξηθεί η τιμή του βιολογικού κρασιού που παράγεται στη Γερμανία σε σχέση με το 2010, ενώ αντίθετα η τιμή των βιολογικών κρασιών από την Γαλλία και την Ισπανία σημείωσε μείωση.

Σύμφωνα με έρευνα της GfK σε 30.000 γερμανικά νοικοκυριά σχετικά με την αγοραστική τους συμπεριφορά έναντι του βιολογικού κρασιού για το 2015, προέκυψε ότι στην πλειοψηφία τους οι Γερμανοί δεν επιλέγουν  τα βιολογικά κρασία. Σε σύνολο νοικοκυριών προκύπτει ότι το 87,9% δεν αγόρασε το 2015 βιολογικό κρασί.

Έτσι, το μερίδιο αγοράς του βιολογικού κρασιού έναντι της συνολικής αγοράς κρασιού ανήλθε σε 4,8% αυξημένο ωστόσο κατά 4,2 % σε σχέση με το 2008.

Τα νοικοκυριά που εντατικά αγοράζουν βιολογικό κρασί αντιστοιχούν στο 5,4% του συνόλου των νοικοκυριών και εκτιμάται ότι δαπάνησαν 108 ευρώ για αγορά βιολογικού κρασιού το 2015.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από το σύνολο της δαπάνης για την αγορά βιολογικού κρασιού το 30,4% διατέθηκε για απευθείας αγορές από το Γερμανό παραγωγό βιολογικού κρασιού.