Η αρωματική και φαρμακευτική χλωρίδα της Σαμοθράκης

Η αρωματική και φαρμακευτική χλωρίδα της Σαμοθράκης

Η πρώτη συστηματική καταγραφή και περιγραφή της αρωµατικής και φαρµακευτικής χλωρίδας της Σαµοθράκης παρουσιάζεται μέσω ηλεκτρονικής έκδοσης, ένα έργο το οποίο εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Δασικής Βοτανικής του Τµήµατος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δηµοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) σε συνεργασία με το Εργαστήριο Οργανικής Χηµείας του Τµήµατος Αγροτικής Ανάπτυξης ΔΠΘ.

Στο έργο παρουσιάζονται 127 φυτικά taxa, που περιέχουν χημικές ενώσεις με αρωματικές ή/και φαρμακευτικές ιδιότητες και χρήσεις. Στα πιο σημαντικά από αυτά διενεργήθηκαν εργαστηριακές αναλύσεις για την ποσοτική και ποιοτική ταυτοποίηση των περιεχομένων αιθερίων ελαίων.

Υπολογίζεται ότι περισσότερα από 100 αρωματικά και φαρμακευτικά είδη της Ελληνικής χλωρίδας ευδοκιμούν σήμερα, ως αυτοφυή, στα οικοσυστήματα της Σαμοθράκης, αποτελώντας έναν φυσικό πόρο άρρηκτα συνδεδεμένο με το μεσογειακό περιβάλλον του νησιού.

Η τεχνική έκθεση του έργου, που περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της έρευνας, είναι διαθέσιμη για χρήση από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, που είτε εμπλέκονται με τη διαχείριση είτε ενδιαφέρονται για την καλλιέργεια και εκμετάλλευση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Επιπρόσθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ειδικούς και μη επισκέπτες του νησιού, επιστήμονες και μελετητές της Σαμοθράκης.

Βρείτε την ηλεκτρονική έκδοση της μελέτης εδώ