κτηνοτροφια-αγελαδες

Η ΕΕ δαπανά το 18-20% του προϋπολογισμού της για την κτηνοτροφία

Μεταξύ 28,5 και 32,6 δισεκατομμυρίων ευρώ των επιχορηγήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους αγρότες υποστηρίζει τον τομέα της κτηνοτροφίας, σύμφωνα με νέα έκθεση της Greenpeace. Το ποσό αυτό κυμαίνεται μεταξύ του 18% και 20% του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η Greenpeace ανέφερε ότι η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) της ΕΕ, η οποία χρηματοδοτείται σε μεγάλο βαθμό από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων, θα πρέπει να στηρίξει τη «μετάβαση μακριά από την εντατική γεωργία».

«Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να υποστηρίξουν τους κτηνοτρόφους που εκτρέφουν ζώα μέσω οικολογικά υπεύθυνων μεθόδων και να ενθαρρύνουν υγιείς και βιώσιμες, κυρίως φυτικές διατροφές», αναφέρει η έκθεση.

Η κτηνοτροφία έχει σημαντικά υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα από ό,τι η καλλιέργεια λαχανικών ή φρούτων. Ωστόσο, όπως είναι λογικό οι αγρότες προτιμούν τις επιχειρηματικές επιλογές με βάση την αγορά και τις κυβερνητικές επιδοτήσεις. 

Σύμφωνα με μια έρευνα του 2014, εάν οι πολίτες της ΕΕ έτρωγαν κατά 50% λιγότερο κρέας, γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά, αυτό θα μείωνε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% έως 40%.

Την ίδια χρονιά, η Διακυβερνητική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή ανακοίνωσε σε μια έκθεση ότι υπήρχαν πολύ περισσότερες δυνατότητες για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στον τομέα της γεωργίας μέσω αλλαγών στην κατανάλωση παρά σε τεχνολογικές βελτιώσεις.

Από την άποψη της υγείας, πολλοί πολίτες της ΕΕ θα βελτίωναν την ποιότητα και το προσδόκιμο ζωής τους αν μείωναν την κατανάλωση κόκκινου κρέατος.

Σύμφωνα με τη Greenpeace, η ΚΓΠ δεν κάνει πολλά για να στηρίξει τη μετάβαση της κατανάλωσης.

«Το γεγονός ότι πάνω από το 50% του συνολικού προϋπολογισμού της ΚΓΠ συνδέεται με τον τομέα της κτηνοτροφίας αντιβαίνει στην επείγουσα προειδοποίηση των επιστημόνων να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση και η παραγωγή ζωικών προϊόντων», επισημαίνει η έκθεση.

Το 2017, περίπου το 71% των ευρωπαϊκών γεωργικών εκτάσεων χρησιμοποιήθηκε για την παραγωγή ζωοτροφών.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ