Η Κίνα πρώτη σε παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

Η Κίνα πρώτη σε παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας

Το 2016 Κίνα ξεπέρασε τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος παραγωγός ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δείχνει έκθεση της BP (Statistical Review of World Energy) που δημοσιοποιήθηκε τη Δευτέρα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι η παγκόσμια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, με εξαίρεση αυτή από υδάτινους πόρους, αυξήθηκε κατά 14,1% το 2016, σημειώνοντας τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση που έχει καταγραφεί.

Αν και το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας ανερχόταν μόλις στο 4% της συνολικής παραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, οι ΑΠΕ αντιστοιχούν στο ένα τρίτο της αύξησης της συνολικής παραγωγής, σημειώνει η έκθεση.

Κινεζική κυριαρχία

Η Κίνα συνέχισε να κυριαρχεί στην αύξηση των ανανεώσιμων πηγών, συμβάλλοντας κατά περίπου 40% στην παγκόσμια αύξησή τους -περισσότερο από ότι συνολικά οι χώρες του ΟΟΣΑ- και πέρασε τις ΗΠΑ ως ο μεγαλύτερος παραγωγός, δήλωσε ο επικεφαλής οικονομολόγος της BP Σπένσερ Ντέιλ.

Η Κίνα είχε επίσης τη μεγαλύτερη συμβολή στην παγκόσμια αύξηση της υδροηλεκτρικής και της πυρηνικής ενέργειας. Η παγκόσμια υδροηλεκτρική ενέργεια αυξήθηκε 2,8% το 2016 σε σχέση με το προηγούμενο έτος, με πάνω από το 40% της αύξησης να αντιστοιχεί στην Κίνα. Η παγκόσμια πυρηνική ενέργεια αυξήθηκε 1,3%, με την Κίνα να συμβάλει σχεδόν το σύνολο της αύξησης.

Οι παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα έμειναν ουσιαστικά σταθερές τα τελευταία τρία χρόνια, είπε ο Ντέιλ. Πέρυσι, αυξήθηκαν 0,1%, ενώ στην Κίνα μειώθηκαν 0,7%. «Οι εκπομπές άνθρακα της Κίνας εκτιμάται ότι έχουν μειωθεί τα δύο τελευταία χρόνια, μετά την αύξησή τους κατά περισσότερο από 75% τα προηγούμενα 10 χρόνια, και κάποιες από τις βελτιώσεις αντανακλούν διαρθρωτικούς παράγοντες που είναι πιθανόν να διατηρηθούν» σημείωσε ο Ντέιλ.

Πηγή: ΤΟ ΒΗΜΑ