Η μάχη κατά της πλαστικής σακούλας – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε Δανία,Φινλανδία και Ιρλανδία

Η μάχη κατά της πλαστικής σακούλας – Εντυπωσιακά αποτελέσματα σε Δανία,Φινλανδία και Ιρλανδία

Στην ΕΕ χρησιμοποιούμε σήμερα 100 δισεκατομμύρια σακούλες κάθε χρόνο, μια τρομερή σπατάλη καθώς πολύ συχνά χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. Το αποτέλεσμα είναι πολλές από αυτές να καταλήξουν στους ωκεανούς και στις θάλασσές μας.

Ένα πρόσφατο μέτρο για την καταπολέμηση αυτής της σπατάλης πόρων και την καταπολέμηση των σκουπιδιών είναι η νέα οδηγία της ΕΕ για τις πλαστικές σακούλες. Υποχρεώνει τα κράτη μέλη να κάνουν δραστικές μειώσεις στη χρήση των λεπτών σακούλων.

Πώς προχωρά η εφαρμογή της; 

Ο αριθμός των πλαστικών σακούλων που χρησιμοποιούνται ανά άτομο διαφέρει κατά πολύ από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Κάποια έχουν ήδη επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα στον περιορισμό της χρήσης των πλαστικών σακούλων.

Χάρη στη λήψη μέτρων τα τελευταία δύο χρόνια, στη Δανία και στη Φινλανδία, ο μέσος όρος ετήσιας κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακούλων είναι μόνο 4 ανά άτομο. Στην Ιρλανδία, από την επιβολή ενός τέλους το 2002, η κατανάλωση πλαστικών σακούλων μίας χρήσης έχει μειωθεί από 328 ανά άτομο κάθε χρόνο σε μόλις 18 – μείωση περίπου της τάξης του 95 %.

Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν χώρες όπου η χρήση σακούλων το 2010 ήταν πάνω από τον μέσο όρο, για παράδειγμα 269 σακούλες στην Ελλάδα και 421 στη Βουλγαρία.

Περιορισμός της κατανάλωσης

Σύμφωνα με τη νέα οδηγία για τις πλαστικές σακούλες, οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι μέχρι τα τέλη του 2019 δεν θα καταναλώνονται πάνω από 90 λεπτές σακούλες σε ετήσια βάση ανά άτομο.  Μέχρι το τέλος του 2025, αυτός ο αριθμός θα πρέπει να μειωθεί σε 40 σακούλες ανά άτομο.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων, μπορούν να εφαρμοστούν διαφορετικά μέτρα. Αυτά περιλαμβάνουν χρεώσεις ή τέλη ή εθνικούς στόχους μείωσης. Οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν είτε μέσω υποχρεωτικών μέτρων ή συμφωνιών με οικονομικούς τομείς. Είναι επίσης δυνατή η απαγόρευση των σακούλων, αν αυτές οι απαγορεύσεις συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τα κράτη μέλη έπρεπε να ενημερώσουν την Επιτροπή μέχρι τον Νοέμβριο του 2016 σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής των νέων κανόνων.

Μερικές χώρες έχουν επιλέξει τις υποχρεωτικές χρεώσεις. Άλλες, όπως η Γερμανία και η Αυστρία, έχουν επιλέξει τη σύναψη συμφωνιών με τον τομέα λιανικής πώλησης. Εναλλακτικά, η Γαλλία και η Ιταλία έχουν απαγορεύσει όλες τις πλαστικές σακούλες εκτός από τις βιωδιασπώμενες και τις λιπασματοποιήσιμες. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ολλανδία, με τη σειρά τους, επέλεξαν να επιβάλουν χρεώσεις στις σακούλες. Και στην Εσθονία οι σακούλες δεν θα είναι πλέον διαθέσιμες δωρεάν.