Η προκήρυξη του Προγράμματος Νέων Γεωργών

Η προκήρυξη του Προγράμματος Νέων Γεωργών

Δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα η προκήρυξη του μέτρου 6.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, που αφορά την ενίσχυση νέων, έως και 40 ετών, για την είσοδό τους στη γεωργική απασχόληση και την πρώτη τους εγκατάσταση σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Η συνολική δημόσια δαπάνη για το μέτρο είναι 241 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ενταχθούν 12.000 περίπου νέοι γεωργοί που θα κληθούν να υλοποιήσουν τετραετές επιχειρηματικό σχέδιο.

Η ενίσχυση που θα λάβουν κυμαίνεται από 17.000 έως 22.000 ευρώ ανάλογα με:

  • την κατεύθυνση της καλλιέργειας/εκτροφής και
  • την περιοχή εγκατάστασης.

Οι εισερχόμενοι στην κτηνοτροφική παραγωγή, καθώς και οι κάτοικοι των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών ή των μικρών νησιών μέχρι και 3.000 κατοίκους, έχουν αυξημένη στήριξη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση και φάκελο από τις 31 Οκτωβρίου έως τις 23 Δεκεμβρίου 2016.

Η ομάδα των γεωπόνων της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ είναι έτοιμη να αναλάβει την Αίτησή σας και την πλήρη συμπλήρωση του φακέλου υποψηφιότητάς σας για την επιτυχή ένταξή σας στο Πρόγραμμα των Νέων Γεωργών.

Μάθε αν είσαι δικαιούχος και το ποσό ενίσχυσης μέσω της e-εφαρμογής της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ:

ΔΩΡΕΑΝ e-ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Η ένταξη των νέων γεωργών στο μέτρο μπορεί να συνδυαστεί με την ενίσχυσή τους (και μάλιστα με προνομιακούς όρους) από άλλα μέτρα του ΠΑΑ 2014 -2020, όπως:

  • 4.1 Επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις με αυξημένα ποσοστά ενίσχυσης
  • 1.1 Επαγγελματική κατάρτιση και απόκτηση δεξιοτήτων με δράση κατάρτισης και ανάπτυξης δεξιοτήτων για νέους γεωργούς
  • 3.1 Συστήματα ποιότητας γεωργικών προϊόντων και τροφίμων
  • 2.1 Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών
  • 9.1 Σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη του Προγράμματος εδώ.