Η προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε.

Η προστασία της βιοποικιλότητας σε όλες τις πολιτικές της Ε.Ε.

Να ενσωματωθεί η βιοποικιλότητα σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ και να εξαλειφθούν οι επιδοτήσεις που είναι επιβλαβείς για αυτήν, ζητούν τα κράτη μέλη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται αποφασισμένη να αναλάβει ηγετικό ρόλο και να εντείνει τις προσπάθειές της για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας και την αποκατάσταση των οικοσυστημάτων.

Τα κράτη μέλη τονίζουν ομόφωνα την ανάγκη για επείγουσα παγκόσμια δράση σε όλα τα επίπεδα για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το Συμβούλιο προβληματίζεται έντονα εξαιτίας της ανησυχητικής κατάστασης της φύσης, με περίπου ένα εκατομμύριο είδη σε κίνδυνο εξαφάνισης και τις σοβαρές επιπτώσεις της αμείωτης κλιματικής αλλαγής.

Το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αναπτύξουν και να εγκρίνουν εθνικές στρατηγικές και σχέδια δράσης για τη βιοποικιλότητα, για την επίτευξη του παγκόσμιου πλαισίου για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.

Ζητά την πλήρη, αποτελεσματική και συνεκτική ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας στον σχεδιασμό και στην εφαρμογή του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) 2021-2027 της ΕΕ, καθώς και στις μελλοντικές πολιτικές, όπως στην κοινή αλιευτική πολιτική και στο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία.

Το Συμβούλιο θα επανέλθει στο θέμα αυτό, προκειμένου να εγκρίνει εντολή για τη θέση της ΕΕ στις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα (CBD COP15) τον Οκτώβριο του 2020, στην Κουνμίνγκ της Κίνας. Κατά τη διάσκεψη ορόσημο αναμένεται να συμφωνηθεί παγκόσμιο πλαίσιο για τη βιοποικιλότητα μετά το 2020.