Αποτελέσματα Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας: Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη

Αποτελέσματα Ετήσιας Γεωργικής Έρευνας: Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη

Επιμέλεια: Σπήλιος Καταφυγιώτης, Γεωπόνος Αγροτικής Οικονομίας, MSc

Από τα προσωρινά αποτελέσματα της Ετήσιας Γεωργικής Στατιστικής Έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) προκύπτει ότι:

Η συνολική καλλιεργούμενη γεωργική γη (αροτραίες, κηπευτική γη, μόνιμες καλλιέργειες και αγραναπαύσεις) στην Ελλάδα παρουσίασε:

 • αύξηση 0,2% το 2010 σε σχέση με το 2009,
 • μείωση 0,2% το 2011 σε σχέση με το 2010,
 • μείωση 0,7 % το 2012 σε σχέση με το 2011 και
 • μείωση 0,4% το 2013 σε σχέση με το 2012.

Ποσοστιαία μεταβολή (%) της καλλιεργούμενης γης, κατά κατηγορίες 2009-2013

Μεταβολή γεωργικής γης

Συγκεκριμένα, οι εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν (εκτός των αγραναπαύσεων) ήταν:

 • 32.361,5 χιλ. στρέμματα το 2009,
 • 32.380,2 χιλ. στρέμματα το 2010,
 • 32.200,8 χιλ. στρέμματα το 2011,
 • 31.745,5 χιλ. στρέμματα.το 2012,
 • 31.567.6 χιλ. στρέμματα το 2013.

Για το έτος 2013:

 • 52,5% της καλλιεργούμενης έκτασης (19.201,2 χιλ. στρέμματα) καταλαμβάνουν οι αροτραίες καλλιέργειες,
 • 31,1% (11.389,0 χιλ. στρέμματα) οι μόνιμες καλλιέργειες,
 • 2.7% (977,4 χιλ. στρέμματα) οι κηπευτικές καλλιέργειες και
 • 13,7% (5.035,1 χιλ. στρέμματα) οι αγραναπαύσεις.

Χωρίς τίτλο

Οι σημαντικότερες ως προς την έκταση μεταβολές που παρατηρούνται, κατά είδος καλλιέργειας, είναι:

Σκληρό Σιτάρι – Συνεχής μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων από το 2010

Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με σιτάρι σκληρό, παρατηρήθηκε μείωση 1,9% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 9,3% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 3,6 % το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 6,7% το 2013 σε σχέση με το 2012.

Αραβόσιτος

Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αραβόσιτο, παρατηρήθηκε μείωση 11,6 % το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 2,9% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 1,1 % το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 0,2% το 2013 σε σχέση με το 2012.

Βαμβάκι

Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με βαμβάκι, παρατηρήθηκε αύξηση 3,0% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 8,1% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 1,9 % το 2012 σε σχέση με το 2011, και μείωση 6,8% το 2013 σε σχέση με το 2012.

Αμπέλια και σταφιδάμπελα-Συνεχής μείωση των καλλιεργούμενων εκτάσεων από το 2010

Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με αμπέλια και σταφιδάμπελα, παρατηρήθηκε μείωση 1,7% το 2010 σε σχέση με το 2009, μείωση 4,1% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 0,2 % το 2012 σε σχέση με το 2011 και μείωση 1,6% το 2013 σε σχέση με το 2012.

Δενδρώνες

Στις καλλιεργούμενες εκτάσεις με κανονικούς δενδρώνες, παρατηρήθηκε μείωση 0,6% το 2010 σε σχέση με το 2009, αύξηση 1,3% το 2011 σε σχέση με το 2010, μείωση 1,2 % το 2012 σε σχέση με το 2011 και αύξηση 0,4% το 2013 σε σχέση με το 2012.

Εκτάσεις καλλιεργειών κατά είδος καλλιέργειας. Σύνολο Χώρας, έτη 2009 – 2013

(σε χιλιάδες στρέμματα)

Χωρίς τίτλο

Χωρίς τίτλο