βιολογικα

Ιαπωνία: Τι αλλάζει στις εξαγωγές ελληνικών βιολογικών προϊόντων

Καταργήθηκε το ενδιάμεσο στάδιο  που απαιτούσε η ιαπωνική νομοθεσία, της έκδοσης και πιστοποιητικού Japanese Agricultural Standard (JAS) μετά τον εκτελωνισμό του βιολογικού προϊόντος, ώστε αυτό να είναι δυνατόν να διατεθεί ως βιολογικό, στην ιαπωνική αγορά.

Μετά από ενέργειες του γραφείου Ο.Ε.Υ της ελληνικής πρεσβείας στο Τόκυο δίνεται πλέον η δυνατότητα έκδοσης από αναγνωρισμένο ελληνικό φορέα, πιστοποιητικού βιολογικών προϊόντων, απ’ευθείας στις ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις, ισοδύναμο με το αντίστοιχο πιστοποιητικό των ιαπωνικών Αρχών JAS.

Επισημαίνεται ότι η αγορά του πιστοποιητικού JAS είναι δαπανηρή με αποτέλεσμα πολλές ευρωπαϊκές εξαγωγικές επιχειρήσεις, να μην προβαίνουν στην απόκτηση τους, με ότι αυτό συνεπάγεται σε επίπεδο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.