Το απαιτούμενο όριο των 1 εκ. υπογραφών έφθασε η Πρωτοβουλία Πολιτών που καλεί την Κομισιόν να προβεί σε νομοθεσία κατά των...

Πρωτοβουλίες Πολιτών-Ιατρικά πειράματα σε ζώα

Το απαιτούμενο όριο των 1 εκ. υπογραφών έφθασε η Πρωτοβουλία Πολιτών που καλεί την Κομισιόν να προβεί σε νομοθεσία κατά των ιατρικών πειραμάτων σε ζώα.

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών «Σταματήστε τη Ζωοτομία» καλεί την ΕΕ να θέσει προτεραιότητα την προστασία των ζώων καταρτίζοντας «ένα συνεκτικό νομικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο». Ξεκίνησε από διάφορες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών για την προστασία των δικαιωμάτων των ζώων, ως απάντηση στην έκδοση ευρωπαϊκής Οδηγίας το 2010 για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς.

Η Κομισιόν τώρα θα εξετάσει τη λίστα των υπογραφών για να δει εάν πληρούνται τα κριτήρια: πλην του ορίου 1 εκ. υπογραφών σε όλη την ΕΕ, η Πρωτοβουλία χρειάζεται και την στήριξη ενός ελάχιστου αριθμού πολιτών σε τουλάχιστον επτά Κράτη Μέλη.

Εάν όλα τα κριτήρια πληρούνται, η Κομισιόν θα πρέπει να απαντήσει εντός τριών μηνών. Οι οργανωτές της Πρωτοβουλίας θα την παρουσιάσουν επίσης ενώπιον της Ευρωβουλής σε δημόσια ακρόαση, μάλλον στις αρχές του επόμενου έτους.

Ο Επίτροπος Maroš Šefčovič, αρμόδιος για τις διοργανικές σχέσεις και τη διοίκηση, συνεχάρη τους οργανωτές των τριών επιτυχημένων πρωτοβουλιών. «Το γεγονός ότι τρεις διαφορετικές Πρωτοβουλίες Πολιτών φαίνεται να έχουν επιτύχει αποδεικνύει ότι αυτό το πολύτιμο εργαλείο για τη δημοκρατία των πολιτών λειτουργεί όπως ελπίζαμε, και προκαλεί πραγματικά πανευρωπαϊκά ντιμπέιτ σε ζητήματα που είναι σημαντικά για τους πολίτες».

Τι είναι η Πρωτοβουλία Πολιτών

Η Πρωτοβουλία Ευρωπαίων Πολιτών που εισήχθη με την Συνθήκη της Λισαβόνας αποτελεί μια σειρά νέων μέτρων προώθησης της συμμετοχικής δημοκρατίας και έχει ως στόχο να ανοίξει τη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού δικαίου στους πολίτες σε όλη την ΕΕ. Επιτρέπει σε ομάδες της κοινωνίας των πολιτών να ξεκινήσουν Πρωτοβουλίες για κανονισμούς, όπου η ΕΕ έχει αρμοδιότητα.

Εάν η Πρωτοβουλία φθάσει τις 1 εκ υπογραφές εντός ενός έτους, η Κομισιόν είναι υποχρεωμένη να «καθορίσει σε ανακοίνωσή της τα νομικά και πολιτικά συμπεράσματά της σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών, τα μέτρα που προτίθεται να λάβει, εάν υπάρχουν, και τους λόγους για τη λήψη ή μη λήψη δράσης» εντός τριών μηνών μετά το τέλος της προθεσμίας, σύμφωνα με τον κανονισμό για την Πρωτοβουλία Πολιτών.

Τον Απρίλιο του 2012, η Κομισιόν άνοιξε τη διαδικασία καταχώρησης των πρωτοβουλιών. Τρεις από τις έξι πρώτες Πρωτοβουλίες ισχυρίζονται ότι πληρούν τα κριτήρια εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας:

  • Η Πρωτοβουλία «Σταματήστε τη Ζωοτομία» λέει ότι έφθασε τις 1 εκ υπογραφές αυτή την εβδομάδα.
  • Η Πρωτοβουλία «Δικαίωμα στο Νερό (Right2Water) συγκέντρωσε υποστήριξη για να είναι το «νερό δημόσιο αγαθό και όχι εμπόρευμα» φθάνοντας τις 1.9 εκ υπογραφές.
  • Η Πρωτοβουλία «Ένας από Εμάς» που έχει ως στόχο να σταματήσει η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση τεχνολογικών ερευνών με ανθρώπινα έμβρυα, λέει ότι έχει συγκεντρώσει πάνω από 1.5 εκ υπογραφές.

Euractiv