Τα «Ιατρικά θέματα» από τον ΟΓΑ

Τα «Ιατρικά θέματα» από τον ΟΓΑ

Στο πλαίσιο της προσπάθειας ενημέρωσης και πρόληψης των ασφαλισμένων σε θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος, ο ΟΓΑ προχωρά στη δημιουργία μιας νέας ενότητας στην ιστοσελίδα του Οργανισμού με τίτλο «ΙΑΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ», στην οποία θα αναρτώνται σε τακτά χρονικά διαστήματα ιατρικά θέματα με σκοπό:

  • την ενημέρωση των ασφαλισμένων για παθήσεις και για τα συχνότερα συμπτώματα αναγνώρισης αυτών, που απασχολούν το γενικό και κυρίως τον αγροτικό πληθυσμό,
  • την παροχή πληροφοριών για την προστασία των αγροτών από επαγγελματικές παθήσεις και χρήση χημικών ουσιών (φυτοφάρμακα, ψεκασμοί κ.τ.λ.),
  • την παροχή οδηγιών για τους τρόπους πρόληψης και ελαχιστοποίησης των κινδύνων από τις συχνότερα απαντώμενες παθήσεις που οδηγούν σε νοσηρότητα τον πληθυσμό,
  • την ενημέρωση για τις νέες ιατρικές διαγνωστικές και θεραπευτικές μεθόδους.

Διαβάστε το πρώτο τεύχος για τη ΓΡΙΠΗ εδώ.