Γερμανία: Ιδιαίτερα ευαίσθητοι οι καταναλωτές στα θέματα διατροφής

Γερμανία: Ιδιαίτερα ευαίσθητοι οι καταναλωτές στα θέματα διατροφής

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου, οι Γερμανοί καταναλωτές σε ποσοστό 70% εμπιστεύονται τα τρόφιμα που καταναλώνουν.

Μεταξύ των σημαντικότερων κινδύνων για την υγεία τους οι Γερμανοί θεωρούν το κάπνισμα, την κατανάλωση αλκοόλ, την ανθυγιεινή διατροφή, την μόλυνση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή.

Οι Γερμανοί καταναλωτές έχουν γνώση των κινδύνων που προκύπτουν από παράγοντες όπως η ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων και μικροπλαστικών ουσιών στα τρόφιμα, αλλά δεν γνωρίζουν άλλα θέματα όπως η ύπαρξη αρσενικού στο ρύζι.

Είναι επίσης ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε θέματα όπως η αντοχή μικρο-οργανισμών στα αντιβιοτικά, η ύπαρξη υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στα τρόφιμα, γενετικά μεταλλαγμένοι μικρο-οργανισμοί (παρότι στην ΕΕ δεν κυκλοφορούν τέτοια προϊόντα) και μικροβιακές μολύνσεις τροφίμων.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι Γερμανοί καταναλωτές σε ποσοστό άνω του 50% επιθυμούν την λήψη περισσότερων συγκεκριμένων μέτρων, όπως οι απαγορεύσεις και αυστηρότερων ρυθμίσεων για την ασφάλεια των τροφίμων.