ΙΕΛΚΑ: Πως διαμορφώνεται η τελική τιμή πώλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων

ΙΕΛΚΑ: Πως διαμορφώνεται η τελική τιμή πώλησης στο λιανεμπόριο τροφίμων

Την ανάλυση της τιμής των προϊόντων λιανεμπορίου τροφίμων επιχειρεί το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών μετά από επεξεργασία των στοιχείων των ισολογισμών των αλυσίδων σουπερμάρκετ και εκτιμήσεις ειδικών.

Όπως φαίνεται και στο παρακάτω σχήμα, το 2018 σε τελική τιμή ενός προϊόντος 1 ευρώ αντιστοιχούσαν: 0,15€ ΦΠΑ, 0,21€ λειτουργικά κόστη λιανεμπόρου, 0,01€ λοιπά κόστη λιανεμπόρου (π.χ. χρηματοοικονομικό κόστος), 0,01€ κέρδος λιανεμπόρου και 0,63€ κόστος αγοράς (στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα κόστη και η κερδοφορία του παραγωγού).

Δομή κόστους προϊόντων λιανεμπορίου τροφίμων 2018

Όσον αφορά το κόστος αγοράς, το οποίο αποτελεί και τον κύριο παράγοντα στη διαμόρφωση της συνολικής τιμής, δεν μπορεί να προχωρήσει σε μεγαλύτερο βάθος η ανάλυση, καθώς σύμφωνα με τον ΙΕΛΚΑ εμπεριέχονται πολλά διαφορετικά προϊόντα με πολύ διαφορετικές παραγωγικές διαδικασίες παραγωγής και διάθεσης.

Τόσο όμως από την πλευρά των εταιρειών λιανεμπορίου τροφίμων όσο και των προμηθευτικών εταιρειών ο προβληματισμός του λόγου κόστους-πωλήσεων είναι κοινός, καθώς η μείωση των πωλήσεων των τελευταίων ετών ήταν σχεδόν καθολική.