ΙΕΛΚΑ: Τα κυριότερα προβλήματα στο λιανεμπόριο τροφίμων

ΙΕΛΚΑ: Τα κυριότερα προβλήματα στο λιανεμπόριο τροφίμων

Η αβεβαιότητα περιβάλλοντος, ο υψηλός ΦΠΑ και η μείωση των πωλήσεων αποτελούν τα 3 κυριότερα προβλήματα στο λιανεμπόριο τροφίμων, σύμφωνα με την τελευταία 6μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ).

Στην έρευνα καταγράφονται οι απόψεις των στελεχών επιχειρήσεων του κλάδου για τα κύρια κλαδικά θέματα και προκλήσεις. Η έρευνα διεξήχθη από 15 Ιανουαρίου έως 25 Ιανουαρίου 2018 σε δείγμα 158 ανώτερα και ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων.

Βασικό πρόβλημα των επιχειρήσεων, πάντα σύμφωνα με την έρευνα, είναι η αβεβαιότητα περιβάλλοντος (κοινωνικού-οικονομικού) κάτι που αποδίδεται τόσο στις εσωτερικές εξελίξεις στη χώρα, όσο και στις γενικότερες αλλαγές που διέρχεται ο συγκεκριμένος κλάδος διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα.

Ο υψηλός ΦΠΑ ο οποίος στις προηγούμενες μετρήσεις καταγραφόταν ως το κύριο πρόβλημα εξακολουθεί να έχει σημασία με 46% και πέφτει πλέον στην 2η θέση των προβλημάτων. Αντίθετα το πρόβλημα των μειωμένων πωλήσεων παρουσιάζει ύφεση καθώς πέφτει στη 3η θέση με μείωση από 59% σε 43% από την προηγούμενη μέτρηση που σχετίζεται με την αναμενόμενη σταθεροποίηση της ζήτησης.

Η χαμηλή κερδοφορία παραμένει σημαντικό πρόβλημα (38%) που σχετίζεται με την υψηλή τάση των προσφορών, την ακρίβεια του δανεισμού και τον υψηλό ανταγωνισμό.

Την πεντάδα των κύριων προβλημάτων συμπληρώνουν οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες (32%) που σχετίζονται με τις νέες κοινωνικές συνθήκες λόγω οικονομικής κρίσης, τα ανταγωνιστικά δίκτυα πωλήσεων, τις συνεχείς προσφορές, τα ψηφιακά μέσα κλπ.