Ικανοποιητικό το πρόγραμμα στήριξης της Ε.Ε. για το ρωσικό εμπάργκο

Ικανοποιητικό το πρόγραμμα στήριξης της Ε.Ε. για το ρωσικό εμπάργκο

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση του προγράμματος που έληξε στις 30/6/2015 στήριξης των φρούτων και   λαχανικών που παράγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επηρεάζονται από το ρωσικό εμπάργκο, διατηρώντας τα ίδια μέτρα στήριξης με κύρια αλλαγή την προσθήκη δύο νέων προιόντων, των ροδακίνων και των νεκταρινίων.

Η περίοδος ισχύος θα είναι από 1/8/2015 ή από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα Ε.Ε εάν αυτή είναι μεταγενέστερη από την 1η Αυγούστου, μέχρι την ημερομηνία κατά την οποία οι ποσότητες έχουν εξαντληθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο κράτος μέλος ή την 30 Ιουνίου 2016, εφόσον αυτή είναι πλησιέστερη. Για την Ελλάδα οι ποσότητες ανέρχονται στο ύψος  των 49.000 τόνων κατανεμημένων κατά ομάδα προϊόντων. Συμπεριλαμβάνεται πρόσθετη ποσότητα 3.000 τόνων για κατανομή σε προϊόντα αν χρειασθεί λόγω τυχόν πρόσθετων προβλημάτων.

Το πρόγραμμα παρέχει μεγαλύτερο έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των αυστηρότερων κριτηρίων και ορίζει επίσης συγκεκριμένους όγκους για κάθε κράτος μέλος, προκειμένου να αποτραπεί η κατάχρηση βάσει των εξαγωγών προς την Ρωσία για όλα τα προϊόντα που περιλαμβάνονταν στην λίστα του Κανονισμού και θα ισχύσουν από την ημερομηνία δημοσιεύσεως του νέου Κανονισμού.

Χωρίς τίτλο

O κ. Γ. Πολυχρονάκης ειδικός σύμβουλος του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων Εξαγωγής Διακίνησης Φρούτων, Λαχανικών και Χυμών (Incofruit – Hellas) δήλωσε σχετικά με το θέμα:  “Οι εγκριθείσες ποσότητες νωπών φρούτων και λαχανικών για την χώρα μας είναι ικανοποιητικές πλην όμως λόγω του μεγάλου χρονικού διαστήματος ισχύος τους απαιτείται η τυχόν αύξηση των ποσοτήτων κατά κατηγορία προϊόντων αναλόγως της πορείας της συγκομιδής τους και της διαμόρφωσης της εμπορικής περιόδου τους με δυνατότητα μετακίνησης ποσοτήτων από μια κατηγορία προϊόντων σε άλλη  αν χρειάζεται“.