Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ χωρίς επιπλέον κωδικούς

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ χωρίς επιπλέον κωδικούς

Ο ΕΛΓΑ, παρέχει προς όλους τους αγρότες δωρεάν μέσω διαδικτύου νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα από σήμερα είναι εφικτή η έκδοση και εκτύπωση εντύπων και βεβαιώσεων που αφορούν:

  • βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς,
  • ασφαλιστική ενημερότητα ,
  • βεβαίωση καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ ή κρατικών οικονομικών ενισχύσεων για φορολογική χρήση ,
  • αναλυτική κατάσταση καταβολής αποζημιώσεων Φυτικής παραγωγής ΕΛΓΑ
  • αναλυτική κατάσταση καταβολής αποζημιώσεων Ζωικού κεφαλαίου ΕΛΓΑ
  • Δήλωση Καλλιέργειας /Εκτροφής

O ΕΛΓΑ προκειμένου να εξασφαλίσει αφενός την παροχή αυστηρώς προσωποποιημένης πληροφόρησης και αφετέρου να μην επιβαρύνει τους αγρότες με την διαδικασία εγγραφής τους σε μια νέα υπηρεσία (δηλ. την ενεργοποίηση και τη φύλαξη ενός ακόμη κωδικού χρήστη μόνο για τον ΕΛΓΑ ) συνεργάστηκε με την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε η σύνδεση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΕΛΓΑ, να γίνεται χρησιμοποιώντας το ίδιο όνομα χρήστη και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης μοναδικής σύνδεσης στις υπηρεσίες της ΓΓΠΣ (myTAXISnet).

Η χρήση των υπηρεσιών ΕΛΓΑ προϋποθέτει απλώς : την σύνδεση στο διαδίκτυο και τον κωδικό mytaxisnet.

Μπείτε στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΛΓΑ εδώ.

Επίσης, οι παραπάνω ηλεκτρονικές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρονται στους πολίτες και μέσω του πιστοποιημένου διαδικτυακού τόπου των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).