ΟΓΑ: Ηλεκτρονική έκδοση Βεβαιώσεων Ασφαλιστικών Εισφορών

Από αύριο, Μ. Τετάρτη 16 Απριλίου 2014 , οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ θα έχουν τη δυνατότητα, να εκτυπώνουν τις βεβαιώσεις των ασφαλιστικών τους εισφορών για φορολογική χρήση, μέσα από την ιστοσελίδα του Οργανισμού εδώ.

Ο ασφαλισμένος συμπληρώνει τον ΑΜΚΑ, τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου, καθώς και τον ΑΦΜ και στη συνέχεια εκτυπώνει την βεβαίωσή του.

Επισημαίνεται πως οι ασφαλισμένοι που δεν έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ή που ο ΑΜΚΑ ή ο ΑΦΜ δεν έχουν δηλωθεί ή έχουν καταχωρηθεί λανθασμένα, μπορούν να απευθύνονται είτε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΟΓΑ (Κλάδος Κύριας Ασφάλισης) ή στο αρμόδιο Περιφερειακό Υποκατάστημα του Οργανισμού για την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης.