Ηλεκτρονική καταχώριση αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης

Η διαδικτυακή εφαρμογή του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την καταχώριση των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014 τέθηκε σε λειτουργία από σήμερα, Παρασκευή 21 Μαρτίου.

Η καταληκτική ημερομηνία καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης ΔΕΕ και αποστολής με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι η Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014. Αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν αποσταλεί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ με συστημένη επιστολή ή ιδιοχείρως ως τις 15.05.2014, δε λαμβάνονται υπόψη.

Πριν καταχωρίσετε την αίτησή σας, διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εγκύκλιο αιτήσεων μεταβίβασης ΔΕΕ έτους 2014 καθώς και το εγχειρίδιο της εφαρμογής.

Για την ηλεκτρονική καταχώρηση πατήστε εδώ.

Διαβάστε επίσης:

Ηλεκτρονική υποβολή Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης 2014