Ηλεκτρονική υπηρεσία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών της

Ηλεκτρονική υπηρεσία για την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών της

Στη δημιουργία portal προχώρησε η γαλακτοβιομηχανία ΔΩΔΩΝΗ, για την προσωπική ενημέρωση των παραγωγών της, μέσω της οποίας μπορούν να πληροφορηθούν ανά πάσα στιγμή και όποτε θέλουν για τα ποσοτικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος που παραδίδουν, όπως επίσης και για τις οικονομικές τους συναλλαγές με την εταιρεία.

Οι παραγωγοί μπορούν, αφού πληκτρολογήσουν τους προσωπικούς τους κωδικούς, να δουν εύκολα τα ατομικά στοιχεία της καρτέλας τους, να ενημερωθούν για τα στατιστικά στοιχεία που τους αφορούν και να επικοινωνήσουν άμεσα με την εταιρία, μέσω της σχετικής φόρμας επικοινωνίας.

Απώτερος σκοπός της νέας υπηρεσίας της ΔΩΔΩΝΗ είναι η διαρκής ενημέρωση των παραγωγών, προκειμένου να μπορούν να προβούν σε διορθωτικές ενέργειες, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ποιότητας και ποσότητας του γάλακτος που προσφέρουν, πετυχαίνοντας έτσι υψηλότερες τιμές πώλησής του.