Ινδία: Αποφάσεις ορόσημο θα καθορίσουν το μέλλον εκατομμύριων αγροτών

Ινδία: Αποφάσεις ορόσημο θα καθορίσουν το μέλλον εκατομμύριων αγροτών

Τρεις αποφάσεις-ορόσημα για τον πρωτογενή τομέα ενέκρινε η κυβέρνηση της Ινδίας.

Οι αποφάσεις αυτές περιλαμβάνουν τις τροποποιήσεις των Νόμων περί των βασικών αγροτικών προϊόντων, το εμπόριο  των γεωργικών προϊόντων και τον Νόμο για την ενδυνάμωση και προστασία του αγροτικού πληθυσμού στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν και η Συμφωνία για τη Διασφάλιση των Τιμών.

Ο Υπουργός Γεωργίας της Ινδίας δήλωσε ότι τα νέα διατάγματα θα δημιουργήσουν ένα οικοσύστημα στο οποίο οι αγρότες και οι έμποροι θα απολαμβάνουν την ελευθερία επιλογής πώλησης και αγοράς γεωργικών προϊόντων.

Ο Υπουργός Γεωργίας σημείωσε ότι το 85% των 140 εκατομμύριων Ινδών αγροτών ακόμη και σήμερα δεν λαμβάνουν ικανοποιητικές τιμές για τα προϊόντα τους, τονίζοντας ότι οι νέες μεταρρυθμίσεις θα τους επιτρέψουν να επιτυγχάνουν δικαιότερες τιμές για την παραγωγή τους.

Με την τροποποίηση του Νόμου για τα βασικά προϊόντα, προϊόντα όπως τα δημητριακά, τα όσπρια, οι ελαιοπαραγωγικοί σπόροι, τα βρώσιμα έλαια, το κρεμμύδι και οι πατάτες θα αφαιρεθούν από τη λίστα των βασικών προϊόντων. Μέχρι σήμερα, οι τιμές των προϊόντων της ανωτέρω λίστας ρυθμίζονταν με Υπουργικές Αποφάσεις σε μια προσπάθεια προστασίας των τιμών του καταναλωτή  με μηδαμινές  διαφοροποιήσεις τιμών από έτος σε έτος, ανεξάρτητα του κόστους παραγωγής των προϊόντων και το μέγεθος της εκάστοτε σοδειάς.

Η Κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι οι νέες ρυθμίσεις θα εξαλείψουν τους φόβους των ιδιωτών επενδυτών και των αγροτικών Συνεταιρισμών για υπερβολική κανονιστική παρέμβαση στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες εκ μέρους της Πολιτείας, όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Τα Διατάγματα για το Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων αναμένεται να διευρύνει το εμπόριο, χωρίς αυτό πλέον να υποχρεούται να λαμβάνει χώρα αποκλειστικά εντός των θεσμοθετημένων από τις τοπικές Κυβερνήσεις αγορών αγροτικών προϊόντων.