Ηνωμένο Βασίλειο: Στόχος η αύξηση των ΠΟΠ προϊόντων και των εξαγωγών

Ηνωμένο Βασίλειο: Στόχος η αύξηση των ΠΟΠ προϊόντων και των εξαγωγών

Στο πλαίσιο προώθησης των βρετανικών τροφίμων και αύξησης των μεριδίων τους τόσο στην εγχώρια όσο και στις διεθνείς αγορές, η Βρετανική Κυβέρνηση, δια στόματος της αρμοδίας Υπουργού, ενθαρρύνει τα σουπερ-μάρκετ στο Ηνωμένο Βασίλειο να χρησιμοποιούν συχνότερα τη βρετανική σημαία για την επισήμανση των προϊόντων που παράγονται εγχωρίως και τους βρετανούς παραγωγούς να στραφούν στο εξωτερικό για διεύρυνση της προϊοντικής τους γκάμας και αύξηση των πωλήσεων τους.

Σύμφωνα με την κα Truss, Υπουργό Περιβάλλοντος, Τροφίμων & Αγροτικών Υποθέσεων, η βρετανική βιομηχανία τροφίμων & ποτών είναι ο σημαντικότερος μεταποιητικός κλάδος του Ηνωμένου Βασιλείου και ως τέτοιος, θα πρέπει να ενισχυθούν οι εξαγωγές και να μειωθούν οι εισαγωγές του.

Σε αυτό το πλαίσιο, η κα Truss θεωρεί ότι τα σουπερ-μάρκετ θα πρέπει να πεισθούν ως προς την αναγκαιότητα ευκρινούς επισήμανσης της βρετανικής προέλευσης των προϊόντων, με τη χρησιμοποίηση της βρετανικής σημαίας (Union Flag), ως ένδειξη εξαιρετικής ποιότητας.

Ενδεικτικά, ανέφερε ως παραδείγματα προϊόντων, τα οποία επιδέχονται βελτίωσης, το γιαούρτι, το οποίο εισάγεται σχεδόν εξ ολοκλήρου, και το τυρί τύπου Cheddar, για το οποίο, καίτοι βρετανικό, πραγματοποιούνται εισαγωγές 40.000 τόνων ετησίως.

Στο πεδίο των εξαγωγών, η Υπουργός σκοπεύει να ενθαρρύνει τους Βρετανούς αγρότες να επικεντρωθούν σε πολλά υποσχόμενους τομείς, όπως αυτοί του κρασιού και του τζιν.

Επίσης, πρόκειται να θέσει, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την επιθυμία του ΗΒ να αυξήσει τα προϊόντα Π.Ο.Π., τα οποία ανέρχονται σε 63, όταν τα αντίστοιχα γαλλικά προϊόντα με προστατευόμενη ονομασία προέλευσης είναι πέριξ των 200.

Η πρόθεση της κυβέρνησης δικαιολογείται τόσο από το αυξανόμενο έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο στον κλάδο τροφίμων & ποτών (2014: -21 δισ. λίρες ) και το δείκτη αυτάρκειας τροφίμων που βρίσκεται στο 60% όσο και από το γενικότερο αίτημα των εκπροσώπων του μεταποιητικού τομέα του ΗΒ για ενίσχυσή τους, καθώς η μεταποιητική δραστηριότητα στο ΗΒ παραμένει ουσιαστικά στάσιμη και η ανάπτυξη προέρχεται κατά κύριο λόγο από την ανάπτυξη των υπηρεσιών και την κατασκευαστική δραστηριότητα.